SAK selvitti: Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa työelämään – päästövähennykset herättävät huolta kilpailukyvystä, mutta toisaalta luovat työpaikkoja - Talous - Maaseudun Tulevaisuus
Talous

SAK selvitti: Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa työelämään – päästövähennykset herättävät huolta kilpailukyvystä, mutta toisaalta luovat työpaikkoja

Kasvava ilmasto- ja terveystietoisuus on synnyttänyt Suomeen uutta liiketoimintaa kasviperäisten elintarvikkeiden jalostuksessa.
13 SAK:laisessa liitossa tehdyn asiantuntijahaastattelun perusteella päästövähennystavoitteet ovat herättäneet huolta kilpailukyvyn ja työpaikkojen säilymisestä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Yhteiskunnan pyrkimyksillä hiilineutraaliuteen on huomattavia vaikutuksia myös työelämään, mutta vaikutusten ja erityisesti niiden mittakaavan arviointi on hankalaa kaikilla aloilla. Näin toteavat 13 SAK:n jäsenliiton asiantuntijahaastateltavat keskusjärjestön tuoreessa selvityksessä.

SAK pyrki kartoittamaan liittojen arvioita ilmastonmuutosta hillitsevien toimien mahdollisista vaikutuksista suomalaiseen työelämään ja työntekijöihin. Kaikilla toimialoilla oli havaittu tarve päivittää työntekijöiden ammatillista osaamista, kun työt siirtyvät toimialalta ja tehtävästä toiseen. Monilla teollisuusaloilla koettiin myös tarvetta täysin uudelle osaamiselle.

Asiantuntijat uskoivat, että osaamisen päivitystarve on kuitenkin melko pientä ja kehittäminen voidaan hoitaa ensisijaisesti työpaikoilla.

Haastatellut eivät usko työn kokonaismäärän vähenevän, jos ilmastotoimet pannaan toimeen hallitusti. Suurimpia päästövähennystavoitteet ovat kuljetus- ja teollisuusaloilla, joilla on myös eniten poliittisesti ohjattuja ilmastotoimia. Niin ikään julkisilla palvelualoilla ilmastonmuutosta yritetään hillitä pääasiassa julkisella ohjauksella.

Ilmastonmuutoksen torjumistoimiin vaikuttavat ohjauksen ohella muutokset kuluttajakäyttäytymisessä.

"Esimerkiksi uudet ruoka- ja terveystrendit sekä kasvava ilmastotietoisuus ovat synnyttäneet Suomeen kokonaan uutta liiketoimintaa ja työtä kasviperäisten elintarvikkeiden jalostuksessa. Akkuteknologian kasvava kysyntä tuo lisää mahdollisuuksia suomalaiselle kaivos- ja metalliteollisuudelle, fossiilisia raaka-aineita korvaavat kasviperäiset tuotteet paperi- ja kemianteollisuudelle sekä puurakentaminen puutuoteteollisuudelle", SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka kertoo tiedotteessa.

Björkbackan mielestä ilmastopolitiikassa olisi tärkeää huomioida päästöjen lisäksi vaikutukset työllisyyteen ja osaamistarpeisiin. Lisäksi hän haluaa työnantajien ottavan vastuuta työntekijöiden ilmastotietoisuuden ja osaamisen kerryttämisestä.

Lue lisää

EU:n päästövähennystavoite kiristyy – komission puheenjohtajan suurpuhe nosti esiin puurakentamisen ja hiilinielut

Koronasta toipumiseen menee asiantuntijoiden mukaan ainakin kaksi vuotta

Sture Fjäder jatkaa Akavan johdossa äänin 578–292 – SAK:n johdossa jatkaa Jarkko Eloranta

SAK:n Jarkko Eloranta: "Työttömyyskassajärjestelmä on hyvässä tikissä"