Talous

Täydellinen yllätys: Sudet kaatoivat Kajaanin tuulivoimahankkeen

Tuulivoimayhtiön mukaan sudet oli otettu huomioon.
REIJO HAUKIA / Piirros: Jukka Pasonen
Ilmatar rakentaa parhaillaan Murtomäen lähellä olevaa Pyhännän Piiparinmäen tuulivoimala-aluetta, jonne tulee 32 tuulivoimalaa. Sinne rakentaja ja Metsähallitus saivat luvat odotusten mukaisesti.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös estää tuulivoimapuiston rakentaminen Kajaanin Murtomäkeen susien vuoksi tuli kaupungille ja tuulivoiman rakentajille täydellisenä yllätyksenä.

"Kun tuulipuistolle laadittiin osayleiskaavaa, ei siinä osattu ottaa mitenkään ennakoida, että sudet täytyisi jotenkin paremmin ottaa huomioon", Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo.

KHO totesi päätöksessään joulukuun puolivälissä, että osayleiskaavan selvitysten perusteella jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviksi tuulivoimaloiden haitat susille muodostuvat.

Kajaanin ja Vieremän rajalla sijaitsevaan Murtomäen hankkeen oli luvittanut Metsähallitus. Ilmatar-tuulivoimayhtiön oli tarkoitus rakentaa alueelle yhdeksän 5,6 megawatin tuulivoimalaa, sähköstä on tehty sopimus Googlen kanssa.

"Tämä päätös tuli todella puskista ja oli aivan tarpeeton. Alueella oli otettu sudet aivan riittävän hyvin huomioon. Kyllä siellä korpea susille riittää", yksi Ilmattaren perustajista ja yhtiön hallituksen jäsen Mikko Toivanen puhisee.

"Suunnittelussa on käytetty maan parhaita asiantuntijoita, joiden mukaan tämä on erittäin hyvin valmisteltu hanke."

Toivasen mukaan ympäristöasiat pitää tuulivoimaloissa ottaa ehdottomasti huomioon, mutta nyt tehdyssä päätöksessä asiat olivat kunnossa.

"Susien elinolot oli pystytty huomioimaan. Elinolot eivät olisi merkittävästi huonontuneet."

KHO kumosi päätöksellään Kajaanin kaupunginvaltuuston ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset asiasta.

KHO:n mukaan alue on susien reviirin ydinaluetta tai susien keskimääräistä enemmän käyttämää aluetta ja susi on EU:n suojelema laji.

Susia on muun muassa kymmenen kilometrin päässä olevalla Talaskankaan suojelualueella.

Metsähallituksen tuulivoimapäällikön Pertti Tapion mukaan KHO:n päätös oli yllätys. Hänen mukaansa siitä, onko sudet osattu ottaa huomioon riittävän hyvin, on monta mielipidettä. "Ei ilmeisesti riittävän hyvin, kun KHO päätti näin", hän sanoo.

Toivasen mukaan KHO:n päätös tarkoittaa, että hanke olisi valmisteltava kokonaan uudelleen yva-arviointeineen, jos alueelle haluttaisiin rakentaa.

Ilmatar on luvannut toimittaa Googlelle tuulisähköä, jota Toivasen mukaan riittää Murtomäen hankkeen kaatumisesta huolimatta.

Murtomäkeen oli tarkoitus pystyttää ensi vuonna Vestaksen voimaloita, joiden napakorkeus on 155 metriä ja siipien pituus 75 metriä.

Kansanedustaja, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.) pitää vaikeana ymmärtää KHO:n ratkaisua. "Se saattaa hankaloittaa maakuntiin tulevia investointeja. Suomi on sitoutunut lisäämään sekä EU:ssa että hallitusohjelmassa uusiutuvan energian tuotantoa."

"Yhdessä on sovittu siitä, että koko Suomea kehitetään tasapuolisesti. Joutuu vakavasti kysymään, hankaloittaako KHO:n päätös näitä tavoitteita."

Hoskonen pitää mahdollisena, että ratkaisusta tulee ennakkotapaus, joka vaikeuttaa ratkaisevasti maakuntiin ja maaseudulle tulevia investointeja esimerkiksi tuulivoimaan, metsäteollisuuteen ja kaivannaisalalle.

Hän perää keskustelua eduskunnassa ja yhteiskunnassa siitä, miten sovitetaan kestävästi yhteen luonto- ja ilmastotavoitteiden toteutuminen sekä koko maan elinvoiman rakentaminen.

"Bio- ja kiertotalouden edistäminen edellyttää investointeja nimenomaan maakuntiin ja maaseudulle, joissa raaka-aineet ovat."

"Tarvittaessa on tehtävä muutoksia lainsäädäntöön", hän linjaa.

Hoskosen mukaan susikanta on huomattavasti Luonnonvarakeskuksen tekemää kanta-arviota suurempi, eikä susi ole uhanalainen laji. Hoskosen mielestä tuulivoima ei uhkaa yhdenkään eläimen hyvinvointia.

"Maaseudun ihmisille sudet ovat jatkuva hengen ja terveyden uhka. KHO:n päätös sotii ihmisten arkijärkeä ja yleistä oikeustajua vastaan", hän sanoo.

Valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä teki Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys.

Myös KHO:n joulukuussa tekemä päätös Finnpulpin sellutehtaasta Kuopiossa on vaikuttanut elinkeinoelämään pohjoisessa Itä-Suomessa.

KHO:n päätöstä estää sellutehtaan rakentaminen vesistöpäästöjen perusteella on pidetty esimerkiksi MTK:ssa ennakkotapauksena, joka haittaa kaikkien biotuotetehtaiden rakentamista järvien tai jokien varrelle.

Jukka Pasonen
Lue lisää

Suomi on kriittisten raaka-aineiden keskiössä

Suomi, Ruotsi ja Norja syventävät yhteistyötä susiasioissa – tavoitteena muun muassa yhtenäistää kannanseurantamenetelmiä

Sudet tappoivat metsästyskoiran ja useita kanoja Pieksämäellä – poliisi antoi karkotusmääräyksen

Video: Maanviljelijän susihavainto sai ikävän käänteen: "Kissa lähti"