Talous

EK:n selvitys: Ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaistenkin yritysten kannattavuuteen

Päästöjen vähentämiseksi tehtävä sähköistyminen puolestaan lisää sähköntuotannon tarvetta, EK:n raportti muistuttaa.
Jouni Porsanger
Päästöjen vähentämiseksi tehtävä sähköistyminen lisää sähköntuotannon tarvetta, EK:n raportissa muistutetaan. Energiateknologioiden arvioidaan muuttuneen puhtaiksi vuoteen 2050 mennessä. Simoon rakentuu paraikaa uusi tuulivoimapuisto.

Ilmastonmuutos muuttaa suomalaisten yritysten toimitusketjuja ja vaikuttaa niiden toimintaan myös monilla muilla tavoin, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n teettämä selvitys.

Selvityksen mukaan teollisuus kärsii ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksista palvelualoja enemmän.

Ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset iskevät erityisesti eteläiselle pallonpuoliskolle, mutta ne näkyvät myös suomalaisessa elinkeinoelämässä joko suoraan tai arvoketjujen kautta. Toimitusketjujen muutokset, raaka-aineiden hintojen nousu ja arvaamattomat tuotanto-olosuhteet muissa maanosissa vaikuttavat suoraan teollisuusyritysten toiminnan kannattavuuteen.

Palvelualoilla vaikutukset näkyvät epäsuoremmin, kuten yleisen taloustilanteen ja kulutusmahdollisuuksien kautta.

Toisaalta selvityksessä arvioidaan, että panostaminen vähäpäästöisiin teknologioihin ja luonnonympäristön suhteellinen vakaus voivat lisätä Suomen houkuttelevuutta sijoituskohteena.

Selvityksessä on myös kerrattu muita vaikutuksia suomalaiselle yhteiskunnalle ja yritysten toimintaympäristöihin. Ilmastonmuutoksen odotetaan esimerkiksi lisäävän maailmanlaajuisia muuttoliikkeitä.

Päästöjen vähentämiseksi tehtävä sähköistyminen puolestaan lisää sähköntuotannon tarvetta. Selvityksen mukaan suomalainen yhteiskunta on todennäköisesti sähköistynyt merkittävästi ja energiateknologiat ovat suurelta osin puhtaita vuoteen 2050 mennessä.

Koko Euroopassa vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen vaikutukset koettelevat infrastruktuuria. Merenpintojen nousu ja rankkasateet aiheuttavat suurella varmuudella myrskytulvia, selvityksessä arvioidaan. Lisäksi kuumuus ja kuivuus voivat häiritä liikennettä niin raiteilla kuin sisävesilläkin. Energiantuotannon osalta Euroopan omavaraisuuden puolestaan arvioidaan lisääntyvän.

EK:n selvityksen teki konsulttiyhtiö Deloitte. Työhön kuului asiantuntijahaastatteluita sekä työpajoja EK:n jäsenliittojen kanssa, ja se tehtiin marraskuusta 2019 tammikuuhun 2020.

Lue lisää