Talous

Kiire altistaa työuupumukselle enemmän kuin pätkätyö

Uupumuksen torjumiseen vaikuttavat myös työn tulosten näkeminen, työyhteisön ilmapiiri ja esimieheltä saatu tuki.

Työsuhteen laatu ei ole ensisijaisesti työntekijän uupumista aiheuttava tekijä, kertoo Työterveyslaitoksen ja KU Leuvenin yliopiston tuore tutkimus.

Tulokset osoittivat, että työsuhteen laadusta riippumatta työuupumuksen merkittävin riskitekijä oli yhteinen: kiire ja aikapaine. Kiire on merkittävämpi tekijä kuin se, onko työsopimus toistaiseksi voimassaoleva, määräaikainen tai vuokratyötä.

Uupumuksen torjumiseen vaikuttavat myös työn tulosten näkeminen, työyhteisön ilmapiiri ja esimieheltä saatu tuki.

Tutkimuksen aineistona käytettiin 28 000 vastausta Euroopan työolotutkimukseen 30 Euroopan maasta vuonna 2015.

Lue lisää