Talous

Atrian ja HK Scanin yhdistyminen tuskin toteutuu lähitulevaisuudessa

Talous 24.07.2017

Suomessa sianlihan hinta on Keski-Eurooppaa pienempi, mutta toivoa muutoksesta on, sanoo Seppo Paavola.


Lari Lievonen
Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola uskoo sianlihan hintatason paranevan lähitulevaisuudessa.

Atrian ja HK Scanin yhdistyminen on ollut ajoittain yleisellä tasolla esillä, mutta mitään vakavia neuvotteluja asian puolesta ei ole käyty, kertoo Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola.

"Jos johto ei miettisi näitä, se ei olisi tehtäviensä tasalla", hän toteaa.

Paavola kuitenkin myöntää, että yhdistyminen parantaisi yhtiöiden kilpailukykyä joidenkin osa-alueiden, kuten viennin suhteen. Yhtiöt saisivat myös skaalaetuja pidempiin tuotantosarjoihin siirryttäessä.

"Viennin kehittäminen vaatisi paljon ponnisteluja. Lisämuskeleista olisi etua."

Sianlihan hinta on Suomessa matala verrattuna Saksaan ja muihin Keski-Euroopan maihin. Merkittäviksi syiksi tähän Paavola esittää Suomen hitaamman ja tasaisemman hintavaihtelun ja toimijoiden vähäisemmän määrän Saksaan nähden.

"Suomen ja Saksan tuotantosysteemit ovat melko erilaisia. Suomessa hinnat elävät jälkijättöisemmin sekä nousussa että laskussa."

Paavolan mukaan Saksan markkinoilla ovat Suomea yleisemmin voimassa eräkohtaiset hinnat, jolloin hinnat sovitaan ostajan ja myyjän välillä. Tällöin hinnat vaihtelevat nopeasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Vastaaviin nopeisiin hintapiikkeihin ei Suomen markkinajärjestelmä pysty vastaamaan.

Saksalaiselle sikatilalle löytyy myös usein vaihtoehtoinen ostaja naapurimaista, kuten Ranskasta, Belgiasta ja Puolasta, jos oman maan markkina ei vedä, kertoo Paavola.

Saksaan verrattuna Suomen lähellä olevat toimijat ovat paljon vähäisemmät. Venäjän-kaupan väheneminen on rajoittanut hintojen nousua entisestään.

"Suomi on kuin saari", Paavola määrittelee.

Paavolan mukaan lihan hinta määräytyy Atrialla toimihenkilöportaassa. Hintaan vaikuttavat tuotantokustannusten lisäksi tuontilihan hinta. Hän uskoo, että hintatason kehityksessä on nähtävissä muutoksia parempaan vielä tänä vuonna.

"Sianlihan hinta näyttäisi olevan vahvistumassa."

S-ryhmän kauppojen halpuutus on Paavolan mukaan osa taloudellisen tilanteen aiheuttamaa kaupan kilpailun tiukentumista. Sekä valtion että kuluttajien taloudellisen tilanteen huonontumisen seurauksena ruuan hintaan kiinnitetään enemmän huomiota.

Tämä puolestaan näkyy tuottajien entistä tiukempina hintaneuvotteluina kauppaketjujen kanssa.

"Lihalle on syytä löytää muitakin osoitteita kuin suomalainen päivittäistavarakauppa. Ei teollisuuden ole järkevää toimittaa tuotteita kauppoihin hinnalla millä hyvänsä."

Viennin Kiinaan toivotaan Paavolan mukaan nostavan lihan hintaa. Tällä olisi positiivinen vaikutus Atrian kannattavuuteen.

Toistaiseksi Kiinan-viennillä ei Paavolan mukaan ole ollut merkittävää vaikutusta, sillä se on vielä melko uusi ilmiö. Uskoa kiinalaisiin markkinoihin löytyy silti.

Merkittävä alkusyy Keski-Euroopan hintojen nousulle on juuri Kiinan kasvanut kysyntä, hän huomauttaa.

Puheenjohtaja Seppo Paavola

Seppo Paavola on ammatiltaan maanviljelijä. Työskentelyn Atrialla hän aloitti vuonna 1997 Itikan osuuskunnan edustajiston jäsenenä. Vuonna 2000 hän siirtyi Itikan hallintoneuvostoon.

Vuonna 2006 hänet nimettiin Atrian hallintoneuvoston jäseneksi. Vuodesta 2012 hän on toiminut Atrian hallituksen puheenjohtajana.

Paavola on kotoisin Kaustiselta, jossa viljelee kotitilaa. Tilan koko on 75 hehtaaria, sisältäen vuokramaat. Tuotanto koostuu pääosin siankasvatuksesta. Lisäksi tilalla viljellään rehua sen omille eläimille.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT