Talous

Biokaasun menekki kasvaa hyvää tahtia – autokanta lähes tuplaantunut vuodessa

Talous 22.09.2017

Biokaasuyhdistykset ja Gasum ovat pettyneitä sähköautoja suosiviin ilmastolinjauksiin.


Pekka Fali
Haapavedellä toimivan Demecan toimitusjohtaja Pekka Vinkki tankkaa oman biokaasulla ja bensiinillä toimivan Volvonsa veljensä tilalla, jossa toimii yrityksen pilottilaitos. Demeca valmistaa konttiin mahtuvia biokaasuttamoita maatilojen käyttöön.

Biokaasun käyttö liikenteessä kasvaa ripeästi autokannan vetämänä. Biokaasuautoja on Suomessa nyt arviolta 3 500, kun viime vuonna niitä oli pari tuhatta.

"Kasvuprosentit ovat suuria. Meillä se näkyy niin, että kesään mennessä oli saatu tuplamäärä uusia asiakkaita koko viime vuoteen verrattuna", toteaa Gasumin biokaasutoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

Metsälä pitää erittäin tervetulleena hallituksen täsmennyksiä energia- ja ilmastopolitiikkaan. Tavoitteeksi on laitettu, että Suomessa olisi vuonna 2030 50 000 kaasuautoa.

Kaasuautoilua edistää myös se, että autojen muuntamista bensiini- tai dieselkäyttöisistä myös kaasulla kulkeviksi tuetaan ja biokaasun tuotantoa edistetään.

Biokaasuyhdistysten liitto pitää hallituksen esityksiä oikeansuuntaisina mutta kummeksuu eri käyttömuotojen epätasavertaista kohtelua.

Kaikkia puhtaita käyttövoimia tarvitaan, joten sähkölle, nestemäisille biopolttoaineille ja biokaasulle tulee taata tasa-arvoinen kilpailuasetelma ja siten mahdollistaa tuet käyttövoimia erittelemättä, liitto totesi kannanotossaan pari viikkoa sitten.

Vaikkei Gasumillakaan haluta suoraan moittia hallituksen ilmastolinjauksia, se harmittaa, että uusien sähköautojen hankintaa tuetaan, kaasuautojen ei.

"Myös uudet kaasuautot saisivat olla tuen piirissä. Se olisi nopea tapa suurelle osalle autoilevia suomalaisia vähentää hiilidioksidin kokonaispäästöjä liikenteessä ja uudistaa autokantaa", Metsälä toteaa.

Jos tavoite toteutuu, kokonaisuutena määrä on silloinkin pieni. Suomen henkilöautokanta on yli 2,6 miljoonaa ajoneuvoa. Yhdessä tavoitellun 250 000 sähköauton kanssa joka kymmenes ajoneuvo kulkisi siis kaasulla tai sähköllä.

Lisäksi sähköautot saavat joukkoliikenteessä selvän etusijan.

"Siinä olisi ollut erittäin hyvä lähteä etenemään eri käyttötavat huomioiden. Osalle maakunnista biokaasu voisi kuitenkin olla tulevaisuutta ajatellen erinomainen vaihtoehto", Metsälä tuumii.

Jo nyt Vaasassa paikallisliikenteen reiteillä ajetaan paikallisista jätteistä tehdyllä biokaasulla. Jyväskylän ja Lappeenrannan seuduilla on myös lisätty kaasunkäyttöä. Kaasuautoja on joukkoliikenteen ja jätekuljetusten lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden käytössä.

Gasumin liikenneasemien myynnistä yli puolet oli viime vuonna biokaasua. Tämä vuoden ensimmäisellä puolikkaalla sitä on myyty enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

"Yrityspuolella biokaasu on erittäin keskeinen ja kuluttajatkin ovat koko ajan tietoisempia sen hyödyistä", Metsälä vastaa kysymykseen, meneekö henkilöautojen tankkiin sittenkin parikymmentä senttiä halvempaa maakaasua.

"On se kumpi kaasu tahansa, me katsomme, että kaasuautot luovat sen perustan. Tulevaisuudessa biokaasu on se, millä ajetaan."

Koko maassa voi nyt tankata biokaasua noin 40 asemalta. Niistä 24 on Gasumin, joka avasi uusimman aseman Jyväskylään reilu viikko sitten.

Suurin osa tankkauspisteistä on edelleen Imatra–Leppävesi–Jepua-linjan länsipuolella lukuun ottamatta yhtä Oulun pistettä.

Gasum kasvattaa verkostoaan tasaisella tahdilla. Tänä vuonna tavoite on aloittaa kymmenen uuden aseman rakentaminen. Puolet niistä on jo saatu käyttöön. Metsälän mukaan tarkoitus on sekä vahvistaa verkostoa nykyisillä kaupunkiseuduilla että etsiä kokonaan uusia kohteita.

Päinvastoin kuin herkästi ajatellaan, biokaasun jakeluverkosto ei ole täysin kiinni siitä, missä kaasua tuotetaan.

"Voimme siirtää sitä ja hakea eri paikoista. Voimme kuljettaa sitä nesteytettynä tai paineistettuna kontissa. Biokaasu voi tulla meidän omalta tai jonkun muun biokaasulaitokselta."

Lue myös:

Kaisu-ohjelma linjaa kasvihuonepäästöjen vähentämistä liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa

Lukijalta: Missä biokaasuautot?

Suomessa yli 260 000 hehtaaria potentiaalia biokaasun tuotannolle