Talous

Elintarviketeollisuus: Vienti on saamassa ilmaa siipiensä alle

Talous 21.09.2017

Elintarviketeollisuusliiton talouskatsauksen mukaan ala haluaa kasvaa ja luottaa tulevaisuuteen.


Lari Lievonen
"Päättäjien olisi pidettävä mielessä, että elintarviketeollisuus on kansainvälinen toimiala, eikä sitä pidä viedä eteenpäin niin kuin se kilpailisi ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella", ETL:n toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Elintarviketeollisuuden syyskuun talouskatsauksen perusteella elintarviketeollisuudessa vallitsee hyvä perusvire. Kasvu näyttäisi jatkuvan ja vienti on saamassa ilmaa siipiensä alle.

Samaan aikaan alan tilauskanta ja kannattavuus eivät kuitenkaan ole kohentuneet hyvälle tasolle. Talouskatsauksen mukaan alan liikevaihto on kasvanut hieman, mutta tuotannon volyymi sen sijaan ei. Vientiliikevaihdon 10 prosentin kasvu nostaa kuitenkin koko elintarviketeollisuuden liikevaihtoa.

Ulkomaankauppa on elpynyt Suomessa tänä vuonna ja elintarviketeollisuudessakin viennin kasvu vaikuttaisi olevan katsauksen perusteella vakaalla pohjalla. Jos kasvuvauhti säilyy reippaana, elintarvikkeiden vienti saavuttaa Elintarviketeollisuusliitto ry:n mukaan vuoden 2014 tason ensi vuonna.

Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen elintarviketeollisuus on vielä takamatkalla eurooppalaiseen elintarviketeollisuuteen nähden. Alan liikevaihto on kasvanut muissa Euroopan maissa Suomea nopeammin. Suomalaiset elintarvikeyritykset näyttäisivät katsauksen perusteella luottavan tuotanto-odotusten ja tilauskannan vahvistumiseen enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Talouskatsaus kertoo, että alalla on vahvaa kasvuhalua ja luottamusta tulevaisuuteen. Investointeja sekä kotimaan että vientiliikevaihdon kasvattamiseen tehdään runsaasti.

Elintarviketeollisuus kytkeytyy laajasti globaaleihin markkinoihin. Tämän vuoksi alan yritysten kansainvälinen menestys edellyttää Elintarviketeollisuusliitto ry:n mukaan sitä, että kasvulle ja investoinneille kotimaassa ei aseteta esteitä.

"Päättäjien olisi pidettävä mielessä, että elintarviketeollisuus on kansainvälinen toimiala, eikä sitä pidä viedä eteenpäin niin kuin se kilpailisi ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella", ETL:n toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo Elintarviketeollisuusliiton tiedotteessa.

Ruokaa ja juomia valmistavilla yrityksillä on merkittävä rooli työllistäjinä. Luonnonvarakeskuksen kesällä julkistaman selvityksen mukaan elintarviketeollisuudessa työskentelee 37 600 ihmistä. Välillinen vaikutus työllisyyteen on vielä huomattavasti suurempi, 68 800. Yhteensä ala antaa työtä 106 400 ihmiselle.

Työllistäjänä elintarviketeollisuus on lähes kaksinkertainen paperiteollisuuteen verrattuna ja yli kymmenyksen suurempi kuin kemianteollisuus.

"Suuri välillinen työllistävyys osoittaa, miten vahva tukipilari elintarviketeollisuus on Suomen kansantaloudelle ja koko ruokaketjulle. On tärkeää huolehtia alan vetovoimaisuudesta ja houkuttelevuudesta työpaikkana myös tulevaisuudessa", Pia Pohja muistuttaa tiedotteessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit