Talous

Green Care -laatumerkeistä odotetaan nostetta palveluille

Talous 20.04.2017

Green Care -laatumerkkien haku avautui ja Suomen ensimmäiset merkit on myönnetty. Laatumerkkien tavoitteena on lisätä Green Care -palveluiden kysyntää.


Johannes Tervo
Satu Kumpulaisen yritys Isokummun lammastila on saanut Suomen ensimmäisen Green Care -laatumerkin.

Green Care -laatumerkkejä on kaksi, LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit. LuontoHoivan laatumerkki on tarkoitettu luontolähtöisille sosiaali- ja terveyspalveluille. LuontoVoiman laatumerkki koskee puolestaan muita luontolähtöisiä virkistyksen ja hyvinvoinnin sekä kasvatuksen palveluita.

Laatumerkkien tavoitteena on lisätä Green Care -palveluiden kysyntää. Laadunhallinnan lisäksi merkkien avulla osoitetaan palveluiden lisäarvo ja kirkastetaan palvelulupausta asiakkaalle.

Green Care -laatumerkit on rakennettu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Green Care Finland ry:n kanssa.

Suomen ensimmäinen Green Care -laatumerkki on myönnetty Isokummun lammastilalle, joka sijaitsee Sievin Eskolan kylässä. Yrityksen Päivätoimintaa maatilalla -nimiselle palvelulle myönnettiin LuontoHoivan laatumerkki. Yhteensä laatumerkkejä myönnettiin neljä kappaletta.

Hollolalainen Ravuri Oy sai LuontoHoivan laatumerkin Green Care -päivätoimintapalvelulle, joka on suunnattu erityisryhmälle. Tampereen seudulla toimiva Hiking Travel Hit Ky sai LuontoVoiman laatumerkin Iloa ja voimaa luonnosta -palvelukokonaisuudelle ja pieksamäkeläinen Kivisalmen Hoitokoti Oy sai LuontoHoiva-laatumerkin Green Care -palvelulle, jolla tuotetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia asumispalvelun osana.

"Toivomme laatumerkkien myötä yhä suurempaa tietoisuutta luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niihin perustuvien palvelujen käyttöä. Ensimmäiset merkin saajat ovat tässä tiennäyttäjinä", sanoo puheenjohtaja Tuomo Salovuori Green Care Finland ry:stä.

Laatumerkkejä hallinnoi Green Care Finland ry. Merkit ovat palvelukokonaisuuskohtaisia ja määräaikaisia: voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkit myöntää eri alojen asiantuntijoista koostuva Green Care Finland ry:n nimeämä laatulautakunta. Laatulautakunta käsittelee hakemuksia määräajoin neljä kertaa vuodessa. Seuraava laatumerkkien hakujakso päättyy toukokuun lopussa.

Merkit rakennettiin Luonnonvarakeskuksen johtamassa valtakunnallisessa Green Care -koordinaatiohankkeessa. Ohjeet palvelutyyppikohtaisesti haettaville LuontoVoima- ja LuontoHoiva-laatumerkeille löytyvät Green Care Finland ry:n verkkosivuilta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit