Talous

Kaidin maansiirtotöiden piti alkaa Kemissä ensi viikolla – lykkääntyy EU-raportin vuoksi

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan kriittinen raportti muutti Kaidin suunnitelmia.
Jaana Kankaanpää
Carl Haglund kertoo sijoittajien kiinnostuksen Kaidin Kemin tehdasta kohtaan olevan suurta, koska biopolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan rajusti EU:ssa. Tehtaita aiotaan rakentaa lisää, jos EU-linjauksista saadaan varmuus.

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan raportti bioenergiadirektiivistä lykkää Kaidin Kemiin suunnitteleman biopolttoainetehtaan maansiirtotöiden aloitusta.

"Toteutuessaan raportin toimet estäisivät Kaidin puunhankinnan", Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund harmittelee.

Aloitusta lykätään niin pitkälle, että EU:n bioenergialinjasta päästään varmuuteen.

Puiden kaadon lykkääntyminen siirtää myös varsinaista tehtaan investointipäätöstä ja valmistumista. Investointipäätös oli aiemmin luvattu tehdä tänä vuonna ja tehtaan piti olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kaidin tehdas on tähän asti ollut vahvassa myötätuulessa, kun kysyntä biopolttoaineita kohtaan on Euroopassa kasvanut. Haglundin mukaan sijoittajia on ollut miltei jonoksi ovella EU-komission viime syksynä tekemän biopolttoaineille myönteisen esityksen jälkeen, mutta nyt hollantilaisen parlamentin jäsenen Bas Eickhoutin (vihr.) raportti on kääntänyt asian päälaelleen.

"Työt aloitetaan, kun saadaan riittävä varmuus biopolttoaineiden kohtelusta EU:ssa", Haglund sanoo.

Jos parlamentti äänestää vahvasti komission esityksen puolesta ja raportin sanomaa vastaan, hän uskoo Kemin tehdaspäätöksen etenevän.

Haglundin mielestä Eickhoutin raportti on "järjetön", kun taas komissiossa pitkään valmisteltu esitys antaa realistisen kuvan biopolttoaineista.

Eickhout ehdottaa muun muassa, että turvemailta ei saisi korjata energiapuuta eikä biopolttoaineita saisi tehdä harvennuspuusta, purusta tai mäntyöljystä.

Kemin jalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia biopolttoainetta, josta 75 prosenttia olisi biodieseliä ja 25 biobensiiniä. Puuta laitos käyttäisi 2,8 miljoonaa kuutiota vuodessa, lähinnä hakkuutähdettä.

Hankinta-alue on lähinnä Suomi ja Ruotsi Kemin lähialueelta, mutta Kaidi varautuu myös tuomaan puuta laivalla kauempaa. "Raaka-aineen hankinta on hintakysymys", Haglund sanoo.

Kaidin konsernihallitus on Haglundin mukaan käytännössä tehnyt jo aiemmin rakentamispäätöksen. Omaa pääomaa Kaidi Sunshine on kerännyt 300 miljoonaa euroa eli kolmanneksen tehtaan rakentamiskustannuksista.

Uusia sijoittajia ja teollisia yhteistyökumppaneita on kuitenkin edelleen tulossa mukaan, jonka vuoksi varsinaista investointipäätöstä ei ole tehty. Oman pääoman määrä kasvaa todennäköisesti edelleen eikä Kaidi jää välttämättä enemmistösijoittajaksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsä Group lyö lisää löylyä

Pohjoisen investointien marssijärjestys alkaa hahmottua – Metsä Group harppasi merkittävän askeleen eteenpäin

Biopolttoaineet kirittivät Suomen ja Ruotsin EU:n kärkeen liikenteen uusiutuvien tavoitteessa