Talous

Kysely: Lähes joka kolmas yritys herännyt ilmastonmuutokseen

Tekesin ja Finpron asiantuntijapalvelut sekä alueelliset verkostot olisivat EK:n mukaan tarpeen pk-yritysten tueksi oman ympäristöliiketoiminnan kehittämisessä.
MT kuvatoimitus
Puhtaat ratkaisut ja biotalous korostuivat ilmastonmuutokseen reagoivien yritysten vastauksissa. Ilmiöön heränneet yritykset pyrkivät kehittämään tuotantomenetelmiään ja kiinteistöjensä käyttöä.

31 prosenttia yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen tekijänä, joka vaikuttaa merkittävästi niiden toimintaan. Ryhmä jakautuu niihin, jotka näkevät siinä mahdollisuuksia liiketoimintaan ja niihin jotka katsovat sen aiheuttavan merkittävää varautumista tai toisaalta tuovan lisää kustannuksia.

Muita selvästi useammin nämä yritykset näkevät mahdollisuuksia uusien materiaalien kehittämisessä, biotaloudessa ja puhtaissa ratkaisuissa.

Kaksi vuotta sitten tämä ilmastonmuutokseen reagoivien yritysten osuus oli 22 prosenttia.

Silti näitä yrityksiä on edelleen vähemmistö. 36 prosenttia katsoi EK:n teettämässä kyselyssä, ettei ilmastonmuutoksella ole niiden toiminnalle merkitystä ja 33 prosenttia vastasi, ettei ilmiöön voi vaikuttaa mitenkään.

Tulos on samansuuntainen, kuin FIBS ry:n parisen viikkoa sitten julkistama kysely, jossa kestävä kehitys on tärkeää yrityksille muttei välttämättä niiden liiketoiminnalle. Sen mukaan ilmastonmuutoksen torjunta on yritysten mukaan selkein tapa huolehtia kestävyydestä.

EK:n selvityksen mukaan kaksi tekijää selittää lisääntynyttä kiinnostusta: vastuullisuus ja kustannusten säästö. Päästövähennyksiä tavoitellaan, kunhan niistä saadaan nopeasti myös euromääräisiä hyötyjä.

Useimmiten ilmastonmuutokseen vastataankin joko tuotantomenetelmiä kehittämällä tai selvittämällä kiinteistöihin liittyviä ratkaisuja.

Tuloksia arvioinut EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies katsoo, ettei suomalainen ympäristöbisnes ole enää muutamien cleantech-yritysten varassa. Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset odottavat kuitenkin hänen mukaansa käytännönläheistä tukea ja asiantuntija-apua voidakseen edetä ilmastoliiketoiminnassa.

Häkämies peräänkuuluttaa vetoapua Tekesin ja Finpron asiantuntemuksesta. Lisäksi tarvittaisiin alueellisia verkostoja yritysten ja oppilaitosten kesken.

EK laskee, että ilmastoratkaisuihin erikoistuneita cleantech-yrityksiä on noin 3 300 ja määrä on pysynyt ennallaan. Cleantech laajenee erityisesti kiertotalouden suuntaan.

EK on avannut ilmastobisnes.fi -verkkosivun varsinkin pk-yrityksiä palvelemaan. Sivustolta löytyy esimerkiksi päästömittari ja -laskuri sekä esimerkkejä eri toimialoilta.

Lue lisää

Pölyttäjien rooli unohtui YK:n biodiversiteettikokouksessa

Video: Kuinka maatalouden ilmastovaatimuksista voidaan päättää nyt, kun päästöjen tutkimus on vasta kesken? Keskustelu kävi kuumana KoneAgriassa

Helsinkiin nousee käsityönä veistettyjen hirsitalojen rivistö sadan vuoden tauon jälkeen

Mielipiteen ilmaisua pitää puolustaa