Perjantain 3.12. lehden jakelussa on häiriöitä. Näköislehti ja verkkosisällöt ovat toistaiseksi vapaasti luettavissa.
Talous

Mankala-kriitikot: "Energiayhtiöiden toiminta on kuin peiteltyä osingonjakoa"

Energiayhtiöiden yleisesti käyttämä niin kutsuttu Mankala-periaate on suomalainen omituisuus ja jäänne historiasta.
Timo Heikkala
Fennovoiman ydinvoimalahanketta on viety eteenpäin Mankala-periaatteella. Pyhäjoen voimalatyömaalle valmistui marraskuussa koulutuskeskus.

Aikoinaan pienille energia-alan toimijoille luotu Mankala-periaate on nykyään suuryhtiöiden käytössä.

Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa pitää käytäntöä vero-oikeuden perusperiaatteiden vastaisena.

”Vahva periaate verolainsäädännössä on, että yhtiön ja osakkeenomistajien välisen hinnoittelun on oltava käypää hintaa. Tällä logiikalla verovelvollisen olisi oltava Mankala-yhtiö, mutta nyt osakkeenomistaja saa ostettua sähköä tai energiaa alle käyvän hinnan ja pystyy myymään sen voitolla”, Ossa toteaa.

Mankala-periaatetta on nykyoloissa perusteltu sillä, että järjestelyn kautta useita energia-alan toimijoita saadaan koottua yhteen.

Tällöin ulkopuolinen rahoittaja näkee paljon pääomia sitovan hankkeen vähempiriskisenä.

Mankala-yhtiö voi myydä sähköä omakustannushintaan osakkaille.

Yhtiöön ei synny silloin verotettavaa tulosta, vaikka sähkön myynti markkinahinnalla olisi voitollista, vaan laskennallinen tulos valuu osakkaille halvempana sähkön hintana.

Energiateollisuus ry:n sekä St1:n piiristä MT:lle viestitettiin aiemmin, ettei Mankala-periaatteessa olisi verotuksellista hyötyä.

Mankala-kriitikoiden mielestä periaate muistuttaa peiteltyä osingonjakoa.

”Muilla toimialoilla tätä kutsuttaisiin peitellyksi osingonjaoksi, mutta energiayhtiöiden kohdalla Mankala-periaatteeksi”, nimettömänä pysyvä virkamieslähde kommentoi MT:lle.

Lähteen mukaan Mankalaa ei voi enää nykyoloissa pitää läpinäkyvänä saati perusteltuna toimintamallina.

”Kyseessä on outous, joka asettaa energiayhtiöt eriarvoiseen asemaan. Yleisesti aina on hyvä pyrkiä verotuksen kannalta kattavaan, yksinkertaiseen, neutraaliin ja läpinäkyvään järjestelmään. Mankala-malli ei ole näistä mitään.”

Aikoinaan pienille energia-alan toimijoille luotu Mankala on nykyään suuryhtiöiden käytössä.

Esimerkiksi merkittävä yritystukien saaja Tuuliwatti Oy toimii Mankala-periaatteella (MT 26.10.).

”Sotien jälkeinen Suomi oli menettänyt suuren osan vesivoimalaitoksistaan Neuvostoliitolle rajamuutosten takia. Mankala-periaate luotiin tilanteeseen, jossa oli paljon pieniä sähköyhtiöitä sekä teollisuutta, joka tarvitsi sähköä. Energiapuolen toimijat pystyivät Mankalassa yhdistämään voimansa”, kansanedustaja Satu Hassi (vihr.) kommentoi.

Hassin mukaan periaate on kuitenkin nykymaailmassa irtautunut kauas alkuperäisestä tarkoitusperästään.

”Mankalasta on 2000-luvulla tullut suurten energia-alan toimijoiden instrumentti. On huomionarvioista, että esimerkiksi Fennovoima-hankkeessa oli mukana vakuutusyhtiöitäkin. Kyse ei ole vain sähkön omaan käyttöön tuottamisesta, vaan bisnestä tehdään kuin millä tahansa arvopapereilla”, Hassi toteaa.

Hassi teki Mankalasta EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen vuonna 2010 europarlamentaarikkona toimiessaan. EU-komissio lähti selvittämään asiaa mutta päätti olla ryhtymättä jatkotoimenpiteisiin.

Tuohon aikaan Suomessa vietiin Mankala-periaatteen nojalla eteenpäin Fennovoiman ydinvoimahanketta.

”Mallia lobattiin Vanhasen toisen hallituksen suuntaan paitsi hankkeen pääosakkaan, myös muiden järjestelyssä mukana olevien firmojen toimesta”, Hassi taustoittaa.

Mankalaa on Suomessa käytetty keinona saada ydinvoimahankkeita käyntiin.

Hassin mielestä Mankalan roolia 2010-luvun Suomessa voisi olla syytä tarkastella uudelleen.

”Suomessa Korkein hallinto-oikeus teki asiasta päätöksen 50 vuotta sitten. Olisi kiintoisaa nähdä, mihin ratkaisuun asiassa nykyoloissa päädyttäisiin”, hän sanoo.

Lue lisää

EU-johtaja vieraili turpeennostoalueella Joensuussa – "Turpeen alasajon loppukiri tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta", kertoi alan yrittäjä tuntemuksiaan

Suomi ja Ruotsi eivät Vironkaan tuella kaada EU:n rahoitusluokittelua – metsälinjaukseen ei tässä vaiheessa voi enää saada muutoksia

Tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita löytyi pohjalaismaakunnista paljon – selvityksessä kohteita sekä mantereelta että mereltä

EU-taksonomian metsäsääntelyyn odotettavissa vastustusta – metsien lisäksi soraääniä voivat tuottaa myös ydinvoima ja maakaasu