Talous

MT:n selvitys: Kauppa sanelee muille ruokaketjun pelisäännöt

MT:n kyselyn mukaan 82 prosenttia elintarviketeollisuusyritysten vastaajista piti kilpailutuskäytäntöjä epäreiluina.
Jukka Pasonen

Elintarvikeketjussa valta kuuluu kaupalle, selviää MT:n kyselystä. Ruokayritykset kokevat, että kauppa sanelee pelisäännöt, eikä niihin voi puuttua.

Ohjelmistoyritys Zef teki MT:n pyynnöstä kyselyn, joka lähetettiin 84 elintarviketeollisuusyrityksen johtajalle kesä–elokuun aikana. Joukossa oli muun muassa liha-, kasvis-, kala-, meijeri- ja leipomoalan yrityksiä. Vastauksia saatiin 32 henkilöltä.

Selvityksen perusteella 97 prosenttia vastaajista pitää kaupan asemaa liian vahvana elintarvikeketjun toimivuuden kannalta.

Suurin osa vastaajista, 82 prosenttia, piti kilpailutuskäytäntöjä epäreiluina. Kaupan vahva rooli koettiin ongelmalliseksi hinnoittelupolitiikassa. Kauppa pystyy yksipuolisesti sanelemaan hinnan.

"Jos ei suostu ostohintaan, niin sitten ei tarvitse toimittaa", eräs vastaaja kommentoi.

Vastausten perusteella kaupan yksipuolinen hintapolitiikka ei jätä elintarviketeollisuudelle neuvotteluvaraa.

Vastaajat olivat lähes yksimielisiä, ettei teollisuus uskalla asettaa kaupan toimintaa kyseenalaiseksi. 32 vastaajasta 28 koki, ettei teollisuudella ole varaa kyseenalaistaa kaupan toimia.

"Kaupan keskittyminen on heikentänyt teollisuuden neuvotteluvoimaa", kommentoitiin vastauksissa.

Huoli keskittymisestä nousi vahvasti esiin. Selvityksen perusteella on ongelmallista, että kauppa on keskittynyt kahteen isoon toimijaan, ja keskusliikkeitä on liian vähän.

"Käytännössä tämä pakottaa pysymään valikoimissa, vaikka sitten pienemmällä katteella, jos vaihtoehtona on 'ei valikoissa' ollenkaan."

Kova kilpailu saattaa alentaa tuotteiden laatua.

"Tämä myös ajaa teollisuuden kehittämään tuotteita, joiden laatua on heikennetty esimerkiksi vähentämällä aitoa raaka-ainetta ja lisäämällä korviketta."

"Meillä on oikeasti vain kaksi kauppaketjua ja SOK:lla on lähes monopoliasema. Meillä ei ole mitään keinoa hinnoitella tuotteita oikean hintaisiksi. Jos emme tee tuotetta SOK:n vaatimalla hinnalla, niin he jättävät tuotteen pois."

Vastaajilla oli selkeä näkemys, että kaupan omien tuotemerkkien hinnat antavat osviittaa valmistuskustannuksista. Tämä puolestaan näkyy siinä, että teollisuuden hinnoittelukyky heikentyy. Kyselyssä 28 vastaajaa oli tätä mieltä.

Vastauksista kävi ilmi, että kaupalla on mahdollisuus myydä tuotteita alle oman ostohinnan.

"Tämä käytäntö antaa markkinoille väärän hintakuvan ja johtaa ennemmin tai myöhemmin tuotteen toimitushinnan laskuun", hän kommentoi.

MT:n selvityksessä 40 prosenttia koki kaupan omat merkit eli private label -tuotteet ongelmallisena. Heidän mukaansa private label -tuotteiden valmistus on ehto kaupan valikoimaan pääsylle.

Myös kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimuksessa vuonna 2012 tuli esiin tilanteita, joissa tuote ei päässyt kaupan valikoimiin, koska valmistaja tuotti kilpailijalle private label -tuotetta.

Kaupan ruokafirmoille järjestettävien tarjoushuutokauppojen läpinäkyvyys ei toimi. 87 prosenttia vastaajista koki, että tarjoushuutokaupat eivät ole läpinäkyviä.

Vastaajien näkemykset jakautuivat tasaisemmin kysyttäessä sopimusehtojen muuttamisesta. Noin 60 prosentin mukaan sopimusehtoja muutetaan yksipuolisesti kaupan aloitteesta kesken kauden.

"Meillä ostaja sanelee tuotteen ostohinnan", eräs vastaaja kommentoi.

Yhdessä vastauksessa nousi esiin elintarvikealan sisäinen kilpailu, mutta vastaaja myös huomautti, ettei kaupalla ole kilpailua, koska toinen keskittymä omistaa 47 ja toinen 40 prosenttia.

"Kahdella osuustoimintayrityksellä on lihasta yli 90 prosenttia ja lihajalosteista 70 prosenttia. Ja nämä kaksi yhtiötä eivät myy Suomen yksityiselle teollisuudelle", hän totesi.

"Kauppa kiristää joka jaksolla hintoja. Jos et laske, niin tiput valikoimista. Ole siinä sitten kotimainen."

Lue koko MT-selvitys maanantain 14.8.2017 Maaseudun Tulevaisuudesta.

Lue lisää

Apetit punnersi vihdoin voitolliseksi – viljakaupassa yhtiö teki edellisen kerran tulosta vuosineljänneksellä vuonna 2017

Metsä, vesi ja ruoka ovat sorateiden varassa

Lukijalta: Ruokakaupan johtajat, älkää tuhotko hintakilpailulla maataloustuottajien uskoa työhönsä!

Ruokakaupan johtajat, ymmärtäkää vastuunne