Talous

MTK:n Juha Marttila lyttää kilpailulakimietinnön: "Tuottajien kiusaamista"

Talous 19.05.2017

MTK edellyttää erikoislakia ruokamarkkinoille tuottajan suojelemiseksi. Kilpailuviraston asemaa pitäisi Marttilan mielestä miettiä.


Jaana Kankaanpää
Juha Marttila pohdiskelee, kuuluuko sellainen virasto oikeusvaltioon, joka tutkii, valvoo ja syyttää.
Juha Marttila pohdiskelee, kuuluuko sellainen virasto oikeusvaltioon, joka tutkii, valvoo ja syyttää.
Pekka Fali
Markku Vuorikari
Jaana Kankaanpää
Tuottajan osuus leivästä jää elintarvikeketjussa muutamaan prosenttiin ja kauppa on viime vuosina kasvattanut osuuttaan elintarvikkeissa. MTK haluaisi ruokamarkkinoille erikoislain, joilla tuottajat saisivat suojaa vahvaa kaupan valtaa vastaan.
Tuottajan osuus leivästä jää elintarvikeketjussa muutamaan prosenttiin ja kauppa on viime vuosina kasvattanut osuuttaan elintarvikkeissa. MTK haluaisi ruokamarkkinoille erikoislain, joilla tuottajat saisivat suojaa vahvaa kaupan valtaa vastaan.

Kilpailulain uudistamistyöryhmä kiinnittää huomion täysin epäoleellisiin asioihin samalla kun kaupan markkinavoiman rajoittaminen jää huomiotta, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila jyrisee.

"Mietintö kiertää pääasiaa kuin kissa kuumaa puuroa ja keskittyy lähinnä pienyrittäjien ja tuottajien kiusaamiseen eikä suojeluun, jota he tarvitsisivat."

"Nyt tarvitaan ruokamarkkinoille erikoislakia, jolla suojataan elintarvikeketjun heikointa lenkkiä, maataloustuottajaa. Samalla pitäisi poistaa moneen kertaan todetut epäreilut kauppatavat."

Marttilan mukaan ennen uutta lakia kannattaa odottaa selvitysmies Ilkka Mäkelän selvitystä ja ehdotuksia elintarvikeketjun kehittämiseksi kesäkuun loppuun mennessä.

"Kilpailulakiin tarvittaisiin muutoksia ainakin kauppaehtojen määräaikaisuudelle, etteivät yrittäjät roiku löysässä hirressä vuosikausia", Marttila sanoo.

Mietinnössä esitetään, että maatalouspoikkeusta muutetaan vastaamaan uuden EU:n markkina-asetuksen säännöksiä. Neuvottelut itsesääntelystä ovat kuitenkin jo loppuneet tuloksettomina, MTK toteaa lausunnossaan.

Marttilan mukaan kilpailuviraston toiminnasta on jo saatu "surkeita" esimerkkejä. Esimerkiksi Leipuriliitto joutui maksamaan kymmenien tuhansien eurojen seuraamusmaksua jäsenlehden hintasuosituksista 2007–2010. Liiton itsensä mielestä mitään suosituksia ei annettu, vaan kyseessä oli normaali hintaseuranta.

"Koko Kilpailuviraston asemaa pitäisi avoimesti pohtia. Kuuluuko oikeusvaltioon virasto, jolla on valta valvoa, tutkia ja syyttää", Marttila pohdiskelee.

"Tällainen ei kuulosta normaalilta oikeusvaltiolta."

MTK:n lausunnon mukaan kilpailulain työryhmän mainitsemaa yrittäjänsuojalakia ei ole yli 20 vuoteen kertaakaan sovellettu elintarvikeketjun ongelmiin.

Kyseisessä laissa on kielletty kohtuuttoman ehdon käyttö. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitysten mukaan tuottajien kanssa ei aina tehdä kirjallisia sopimuksia lainkaan, tehdyissä sopimuksissa ei ole sovittu hinnoista ja sopimuksia muutetaan taannehtivasti. Yrittäjäsuojalain yleiskieltoa ei voida soveltaa näihin tilanteisiin.

Yksittäistapaukset ovat yrittäjäsuojalain mukaan rajattu pois eli pitäisi olla useita tuottajia, jotka uskaltaisivat viedä asiansa markkinatuomioistuimeen, mutta tuottajat eivät MTK:n mukaan uskalla valittaa epäkohdista.

Työryhmä ehdottaa toimialayhdistyksille, esimerkiksi MTK:n tapaisille etujärjestöille rikkeistä tulevan seuraamusmaksun korottamista kymmeneen prosenttiin yhdistyksen liikevaihdosta. Rike voisi olla esimerkiksi kartelli.

MTK:n mielestä maksu on kohtuuton ja voisi kaataa yhdistyksen. Pienyritykset kuitenkin tarvitsevat yhdistystä edunvalvontaa ja neuvontaa varten, lausunnossa huomautetaan.

Työryhmä esittää myös maksua siitä, jos yritys jättää vastaamatta Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kyselyyn.

Aiheeseen liittyvät artikkelit