Talous

Nimi paperiin tai lupa haetaan kunnalta – Caruna ei neuvottele maakaapelointisopimuksista

Metsänomistaja haluaisi täsmentää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, mutta Caruna haluaa pitää sopimuksen vakiomuotoisena.
Pekka Fali
Caruna solmi viime vuonna yli 13 000 maakaapelin tai muuntajan sijoitussopimusta. Hallittavuuden vuoksi yhtiö haluaa pitää sopimukset yhtenäisinä.

Posiolla metsää omistava oululainen Erkki Nykänen sai syyskuussa kirjeen, jossa oli valmiit sopimuspaperit sähkönsiirtoyhtiö Carunalta. Yhtiö halusi, että Nykänen allekirjoittaa sopimukset, jotka oikeuttavat sijoittamaan keskijänniteverkon ilmajohtoja maan alle metsätien viereen Nykäsen mailla kolmella eri tilalla.

Nykäsellä ei ole mitään maakaapelointihanketta vastaan, mutta hän olisi halunnut, että sopimuksissa määriteltäisiin nykyistä täsmällisemmin, mitä metsänomistaja saa kaapeloinnin jälkeen maillaan tehdä ja mitä ei.

"Saako esimerkiksi metsäkoneella ajaa kaapelin yli vai ei", Nykänen selventää. Kaapelointi voi vaikuttaa myös ojien kunnostuksiin.

Sopimustekstin mukaan maanomistaja ei saa tehdä mitään, mikä saattaa vahingoittaa kaapelia.

Nykäsen mukaan olisi reilua, että sopimuksessa selkeästi sanottaisiin, että esimerkiksi kahden metrin etäisyydellä kaapelista ei saa ajaa painavilla koneilla.

Posiolla Carunan pääurakoitsija on Voimatel Oy. Maastosuunnittelun Voimatelille tekee TSS Group, jolle on myös ulkoistettu yhteydenpito maanomistajiin.

Nykänen soitti kirjeessä mainitulle yhteyshenkilölle kysyäkseen, voiko sopimusta täsmentää. Yhteyshenkilö ei pystynyt sopimukseen koskemaan.

Nykänen pyysi saada keskustella henkilön kanssa, joka voi neuvotella sopimuksesta.

Marraskuussa Nykäseen oli yhteydessä Voimatelin projektipäällikkö Matti Hannula, joka ehdotti, että sopimukseen tehdään liite, jossa täsmennetään sopimuksen sisältöä. Nykäselle se sopi.

Asiasta ei kuulunut taas moneen kuukauteen, kunnes maaliskuussa Hannula ilmoitti, ettei sopimukseen voi tehdä muutoksia, vaan kaikille maanomistajille tarjotaan samat sopimusehdot.

Jollei Nykänen huhtikuun puoliväliin mennessä allekirjoittaisi sopimuksia, asia vietäisiin Posion rakennuslautakuntaan käsiteltäväksi sijoituslupa-asiana. Näin myös tapahtui.

Verkostopäällikkö Henrik Suomi Carunalta kertoo, että yhtiö haluaa pitää maakaapeleiden ja muuntajien sijoitussopimukset vakiomuotoisina.

Niiden sisältöä ei muokata, sillä se olisi Suomen mukaan "hallittavuuden kannalta" hankalaa.

"Viime vuonna sijoitussopimuksia tehtiin yli 13 000 kappaletta", hän kertoo.

Nykäsen mielestä Carunan käyttämä peruste siitä, että sopimus pitää olla samanlainen kaikille, on kummallinen.

"Jos maanomistajilla on erilaisia tilanteita ja linjat eri tavoin rasittavat heidän maankäyttöään, olisi aivan perusteltua että sopimuksia tehtäisiin sen mukaisesti", hän linjaa.

Suomen mukaan maastosuunnittelijan kanssa voi ja kannattaa suunnitteluvaiheessa neuvotella, mikä olisi maakaapelille paras reitti ja missä se aiheuttaa vähiten haittaa maanomistajalle.

"Maastosuunnittelijalle kannattaa tuoda esiin kaikki arkea helpottavat yksityiskohdat", Suomi rohkaisee.

Sijoitussopimuksiin esimerkiksi varoetäisyyksiä ei määritellä.

"Tietyissä tapauksissa voi olla järkevää, että kaapeleille tehdään lisäsuojaus sellaiseen kohtaan, jossa ajetaan painavilla koneilla."

Sopimus kuitenkin velvoittaa maanomistajaa ilmoittamaan verkonhaltijalle viikkoa ennen, jos alueella tehdään metsänhakkuu- tai ojitustöitä. Verkkoyhtiöllä on velvollisuus tulla näyttämään, missä kaapeli menee.

Täysin ainutkertaista ei ole, että maanomistaja ei suostu allekirjoittamaan lähetettyä sijoitussopimusta, Suomi kertoo.

"Vuositasolla joitain tapauksia on, joissa keskustellaan pidempään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle etenee joitain kymmeniä tapauksia vuodessa."

Sähköverkon ilmajohtoja siirretään maan alle, koska sähkön toimitusvarmuutta halutaan parantaa. Maakaapelointi-investointeihin velvoittaa myös sähkömarkkinalaki, joka edellyttää säävarmuutta.

Sähköyhtiön pitää korvata asiakkaalle sähkökatko, mikäli se kestää maaseudulla yli 36 tuntia ja kaupungissa yli kuusi tuntia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sähkön siirron perusmaksu enintään kymppiin, kansalaisaloite vaatii

Caruna vastaa arvosteluun: Kaikkea ei kaapeloida maahan

Kaikkea sähköverkkoa ei tarvitse vetää kalliisti maahan – "Järkevästä sähkönsiirrosta saadaan miljardisäästöt"