Talous

Sähkökilpailutus kuin tehty tuulivoimalle

Talous 25.09.2017

Uusittaviin haketta käyttäviin yhteistuotantolaitoksiin ei tukea anneta, esimerkiksi Lahti Energia jättää sähkön tuottamatta uudessa laitoksessaan.


Jukka Pasonen
Lahden Kymijärvi kolmosen perustuksia tehdään vauhdilla, kuva on perjantailta. Laitokseen tulee korkeapainehöyrykattila eli mahdollisuus sähkön tuotantoon myöhemmin säilytetään verrattuna pelkkään lämpökattilaan.
Lahden Kymijärvi kolmosen perustuksia tehdään vauhdilla, kuva on perjantailta. Laitokseen tulee korkeapainehöyrykattila eli mahdollisuus sähkön tuotantoon myöhemmin säilytetään verrattuna pelkkään lämpökattilaan.
Jukka Pasonen

Puun ja muun bioenergian on vaikea kilpailla tuulivoimaa vastaan uusiutuvien sähkökilpailutuksen esitetyillä ehdoilla. Lisäksi vesivoima rajattiin ulos eikä aurinkoenergia pärjää kannattavuudessa.

Energiateollisuuden mukaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) viime viikolla antama uusiutuvan sähkön kilpailutusesitys ei anna kaikille energiamuodoille tosiasiallista mahdollisuutta osallistua kilpailutukseen tasapuolisesti, vaikka kilpailutuksen pitäisi olla teknologianeutraali.

Esityksen mukaan valtio maksaa uusiutuvilla tuotetulle sähkölle tukea sähkön markkinahinnan ja kilpailussa tarjotun hinnan välisen eron eli preemion verran. Jos markkinahinta alittaa 30 euroa, tuki ei enää lisäänny.

Nykyisessä tuulivoiman syöttötariffissa maksetaan tukena 83,50 euron megawattihinnan ja markkinahinnan välinen osuus. Markkinahinnan pohjana on sama 30 euroa kuin uudessa esityksessä.

Bioenergialla tuotetaan sähköä pääasiassa yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottavissa CHP-laitoksissa. Niiden on vaikea tulla mukaan kilpailuun, koska laitoksissa käytetyn hakkeen osuuden on oltava yli 90 prosenttia ja tuotantoon täytyy sitoutua käytännössä 15 vuodeksi, asiantuntija Antti Kohopää Energiateollisuudesta sanoo.

Bioenergiaa käyttävien yritysten on hankalaa sitoutua tuotantoon niin pitkäksi aikaa, koska on vaikea tietää, mikä on 15 vuoden päästä polttoaineen hinta ja saatavuus. Myös sanktiot siitä, ettei 90 prosentin sääntöä pysty noudattamaan, ovat varsin suuret.

Useat CHP-voimalat, esimerkiksi Turun Seudun Energian Naantalin uusi voimala, eivät käytä uusiutuvaa energiaa 90 prosenttia ainakaan aluksi eli raja on vedetty varsin korkeaksi.

Puuta käyttäviä laitoksien puun saantia haittaa myös niin sanottu rankarajaus eli ainespuuta ei saa tuettuun sähkön tuotantoon käyttää.

Tuulivoimaa ei 90 prosentin raja häiritse, koska kaikki energia tulee tuulesta.

Yksi ongelma on Kohopään mukaan se, että tukea saavien laitosten pitää olla täysin uusia eikä niitä voi rakentaa vanhojen joskus investointitukea saaneiden laitosten paikalle. Usein uusiutuvaa sähköä olisi kustannussyistä tehokkaampaa tuottaa vanhoissa laitoksissa, joihin uusitaan kattilat ja turbiinit, mutta esimerkiksi vanha generaattori jäisi toimintaan.

Tuulivoimahankkeita on jo nyt valmiina odottamassa tukea runsaasti. Tuulivoima on tehostunut viime vuosina niin paljon, että parhaiden hankkeiden arvioidaan joka tapauksessa pärjäävän kilpailutuksessa. Pitkä 12 vuoden aika sopii tuulivoimalle hyvin, koska ala on hyvin pääomavaltainen ja alkukustannukset ovat suuret.

Bioenergiayhdistys ei ole vielä ottanut kantaa nyt tehtyyn esitykseen, mutta kannatti viime keväänä kiinteää preemiota eli palkkiota kilpailussa pärjääville tarjouksille. Nyt TEM:n esitys on kiinteän ja liukuvan yhdistelmä ja siinä on piirteitä, jotka eivät välttämättä sovi bioenergialle, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit