Talous

TEM: Elintarvikealan on haettava vauhtinsa viennistä, kasvisruoka on tämän vuoden trendi

Talous 10.05.2017

Matkailussa on tapahtunut reipasta kasvua. Suomi tunnetaan turvallisena ja ekologisena matkailukohteena.


Kari Salonen
Luonnontuotteiden viennissä metsien luomusertifioinnilla on TEM:in mukaan merkitystä. Kuvassa mustikka, joka tunnetaan hyvistä terveysvaikutuksistaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n toimialapalvelu julkaisi tänään kevään 2017 toimialanäkymät elintarviketeollisuuden, luonnontuotealan, uusiutuvien energiamuotojen, liike-elämän palvelujen, kaivosalan ja matkailualan osalta.

TEM:in mukaan kotimaisen elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat kohenemassa ja tilauskannat vahvistuneet. Alan liikevaihto tulee kuitenkin kasvamaan maltillisesti, sillä kuluttajien ostovoima lisääntyy hitaasti.

TEM:in mukaan suomalainen elintarvikeketju onkin ollut liian kotimarkkinakeskeinen. Vientiin tarvitaan lisää vauhtia ja resursointia. Elintarvikeyritykset hakevat kasvua lisäarvotuotteista, uusista liiketoimintamalleista, investoinneista ja kansainvälisiltä markkinoilta.

Tämän vuoden trendi on katsauksen mukaan kasvisruoka. Digitaalisuus mahdollistaa alalla entistä tarkemman markkinatutkimuksen ja asiakkaita tullaan kuulemaan entistä tarkemmalla.

Luonnontuotteiden vienti on TEM:in mukaan muuttanut suuntaansa. Aikaisemmin Suomesta vietiin alhaisen jalostusasteen tuotteita ja jalostuksen lisäarvo on valunut muualle.

Nyt korkean jalostusasteen tuotteita on saatu vientiin. Alan uudet innovaatiot perustuvat luonnontuotteiden arvokkaimpien ainesosien tuotteistamiseen lääke-, kosmetiikka- ja ravintolisäkäyttöön tai täysin uusiin käyttökohteisiin.

Taitekohtaa uusiutuvan energian käytössä joudutaan sen sijaan vielä odottamaan: fossiilisia polttoaineita käytetään Suomessa yhä enemmän kuin uusiutuvia. Lisäksi niiden käyttö kasvoi viime vuonna 5 prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli 34 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Fossiilisten polttoaineiden käytön osuus 38 prosenttia.

Tuulivoimaloita on nyt Suomessa 552 kappaletta ja niiden kokonaisnimellisteho on 1 522 megawattia. Tuulivoimalla tuotettiin viime vuonna energiaa kolme terawattituntia, mikä on noin neljä prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Tuulivoimaa rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä. Rakentaminen jatkuu vilkkaana myös tänä vuonna: uutta tuulivoimakapasiteettia rakennetaan noin 500 megawattia. Uusien tuulivoimainvestointien arvo on noin miljardi euroa.

TEM kertoo näkymissään, että ensi vuonna rakentaminen hiipuu ainakin väliaikaisesti, sillä nykyinen syöttötariffikiintiö täyttyy ja uuden tukimekanismin suunnittelu alkaa aikaisintaan tuulivoiman terveysselvitysten valmistuttua toukokuun lopulla.

Matkailussa on tapahtunut reipasta kasvua: tammi-helmikuussa ulkomaisten yöpymisten kasvu oli peräti 15 prosenttia. Suomen tunnettuus matkailumaana on parantunut. World Economic Forumin tekemän kilpailuky-kyraportin mukaan Suomi on maailman 33. kilpailukykyisin matkailukohde 136 maan joukossa.

Erityisen hyvin Suomi pärjäsi turvallisuudessa, ympäristön kestävyydessä, liiketoimintaympäristössä, työvoiman osaamisessa ja työmarkkinatilanteessa sekä ICT-valmiudessa.

TEM kertoo, että kasvun yhtenä tekijänä nähdään saavutettavuuden merkittävä parantuminen. Tällä kasvutahdilla myös alan työllistävyys tulee merkittävästi kasvamaan.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT