Talous

Tiekaapelin katselmuksesta kiista – sähköyhtiö ei suostu maksamaan

Talous 21.04.2017

Elenia ei halua maksaa korvausta tiehoito­kunnan puheenjohtajalle kaapelityön katselmuksiin käytetystä ajasta.


Rami Marjamäki
Risto Juopperi näyttää, miten kaapelin veto pitäisi suunnitella Ruokola-Arajärven yksityistielle suunnitellulla rekkojen kohtauspaikalla Pälkäneellä.
Risto Juopperi näyttää, miten kaapelin veto pitäisi suunnitella Ruokola-Arajärven yksityistielle suunnitellulla rekkojen kohtauspaikalla Pälkäneellä.
Rami Marjamäki
Risto Juopperi ja tien varrella sijaitsevan Humuspehtoorin toimitusjohtaja Suvi Mantsinen katselevat sopivaa kaapelin vetopaikkaa.
Risto Juopperi ja tien varrella sijaitsevan Humuspehtoorin toimitusjohtaja Suvi Mantsinen katselevat sopivaa kaapelin vetopaikkaa.

Kaapelin vetoon liittyvistä katselmuksista ei päästä Pälkäneellä yksimielisyyteen. Sähkö­verkkoyhtiö Elenia ei halua korvata Ruokola-Arajärven yksityistien hoitokunnan puheenjohtajalle Risto Juopperille kaapelihankkeen katselmuksiin kuluvaa aikaa.

Juopperi, Elenia, Pälkäneen Valokuitu ja konsultti Despro ovat neuvotelleet asiasta jo pari kuukautta.

Juopperin mukaan tien kunto on tarkistettava ja kuvattava ennen kaivamista ja tien on oltava työn loputtua samassa kunnossa kuin ennen aloitusta. Rajamerkit eli pyykit tulee merkitä ja tehdä katselmukset ennen ja jälkeen kaapeloinnin.

Tien varrella on paljon rekka­liikennettä, ja sinne rakennetaan kohtaamispaikkoja, jotka kaapelikaivannon pitää kiertää.

Tieasioita Pohjois-Suomessa kymmeniä vuosia hoitaneen Juopperin mielestä katselmuksiin käytetyistä joistakin tunneista tulee maksaa korvaus, jonka kohtuumäärä on ammatti­miehelle 65 euroa tunnilta.

Elenian projektipäällikön Jukka Laakson mukaan muusta on päästy yksimielisyyteen paitsi katselmuksiin käytetystä ajasta maksettavasta korvauksesta.

Juopperi katsoo, että kaapeloitsija eli Elenia on katselmuksen tilaaja ja siten sen maksaja. ”Suunnittelu on myös urakoitsijan edun mukaista, esimerkiksi rajamerkkien merkinnällä suojellaan koneurakoitsijaa, jos pyykeistä tulee jälkeenpäin epäselvyyttä.”

Laakson mukaan Elenian sopimuksiin urakoitsijan kanssa kuuluu työn maastosuunnittelu, esimerkiksi rajamerkkien selvittely sekä sopiminen reiteistä maastossa.

”Asia on periaatteellinen, yhtiö ei maksa tienhoitokunnan puolesta katselmuskorvausta. Sitä ei makseta muuallakaan, me emme voi lähteä lipsumaan käytännöstä yksittäisen tien kohdalla.”

Elenia on tarjonnut käyttö­oikeussopimusta, joka on Juopperin mukaan hyvin ylimalkainen. ”Siinä yhtiö vapautetaan kaikesta vastuusta ja vastuu jätetään tiekunnalle”. Tiekunta ei ole sopimusta allekirjoittanut.

Tiehoitokunta on esittänyt tilalle tieisännöitsijä Kari Äikkään laatimaa sopimusta.

”Siinä on tiekunnan oikeudet on otettu selvästi paremmin huomioon. Sopimuksessa on kirjallisesti kaapelin sijoittamisohje sekä tiehoitokunnan työohje urakoitsijalle”, Juopperi kertoo.

Laakson mukaan myös tätä sopimusta on mahdollista käyttää. ”Siinä on avattu työtä yleissopimusta tarkemmin, mutta periaatteessa ne ovat samanlaisia. Esimerkiksi tie on ennallistettava joka tapauksessa.”

Elenia maksaa käytäntönsä mukaan maanomistajalle yksityistiealueelle sijoitetusta kaapelista korvausta, joka on 21 senttiä metriltä eli 210 euroa kilometriltä. Tiekunnalle korvausta ei makseta.

Laakson mukaan korvaus vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä metsämaa, pelto vai tontti. Tiealueella korvaus riippuu tieluokasta.

Arviointiasiantuntija Matti Äijälä Maanomistajien arviointikeskuksesta kertoo, että katselmusten korvaaminen riippuu tapauksesta.

”Viralliset maanmittaustoimitusten katselmukset uskottuine miehineen korvataan yleensä, mutta esimerkiksi kaapelien tai vesijohtojen sijoitussuunnittelua yleensä ei.”

”Suunnittelun katsotaan usein kuuluvan kiinteistön omistuksen yleiseen edunvalvontaan, jolloin sitä ei erikseen korvata.”

Jos katselmuksista haluaa saada korvausta, siitä kannattaa Äijälän mukaan sopia ennen katselmuksia.

Mikäli kaapelin sijoitussopimusta ei allekirjoiteta, joutuu sähköyhtiö hakemaan lupaa kunnan ympäristö- tai rakennuslautakunnalta.

”Se on paljon hitaampi tie. Vaikka yleensä lautakunta antaa luvan, yhtiöt pyrkivät välttämään tilannetta, koska työ hidastuu.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit