Talous

Tuoreen energiapuun hankinta halvempaa kuin pinossa kuivatetun

Talous 03.04.2017

Haketus on käyttöpaikan terminaalissa selvästi edullisempaa kuin metsätien reunoilla.


Johannes Tervo
Kauhavalla tutkittiin tuoreen ja kuivatun puun hankintaketjun ja polton tehokkuutta helmikuussa. Korjuukoneen puikoissa on Jaakko Kuoppala.
Kauhavalla tutkittiin tuoreen ja kuivatun puun hankintaketjun ja polton tehokkuutta helmikuussa. Korjuukoneen puikoissa on Jaakko Kuoppala.
Suurin ero pinossa kuivattavan ja tuoreen energiapuun korjuukustannuksista tulee haketuksesta.
Suurin ero pinossa kuivattavan ja tuoreen energiapuun korjuukustannuksista tulee haketuksesta.

Tuoreen energiapuun hankinnan kustannukset jäävät neljästä kahdeksaan euroa kiintokuutiolta pienemmäksi kuin pinossa kuivatetun, tutkija, MMT Risto Lauhanen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta arvioi.

Tuoreen puun polttoa selvittäneessä Kannolta kukkaroon -hankkeessa kartoitettiin erilaisten energiapuun hankintaketjujen kustannuksia Kauhavalla. Lauhanen korostaa, että laskelmat ovat esimerkkejä.

Kauhavan lämpölaitoksella on todettu, että tuore puu palaa jopa kolmanneksen tehokkaammin kuin kuiva puu, kun puu poltetaan suuritehoisessa kattilassa korkeassa lämmössä ja savukaasujen lämpö otetaan talteen.

Hankintakustannuksia kartoitettiin koivu- ja mäntyvaltaisissa metsiköissä. Kuivan 35-prosenttisen karsitun rankapuun kustannukset käyttöpaikalla olivat 51–52 euroa kuutiometriltä, kun taas tuore 50-prosenttinen puu maksoi 43–45 euroa kuutiolta.

Suurin ero tuli haketuksesta. Kuivan puun ketjussa puut pinottiin metsään ja peitettiin sekä haketettiin välivarastossa. Tuore puu kuljetettiin terminaaliin eli lämpölaitoksen pihalle ja haketettiin siellä.

Kuiva puu on tuoretta kovempaa ja haketus sen vuoksi hitaampaa. Välivarastolla on myös paljon enemmän erilaisia keskeytyksiä sekä siirtely- ja siivouskuluja kuin terminaalissa.

Välivarastolla eli metsässä haketus maksoi runsaat seitsemän euroa kuutiolta, kun käyttöpaikalla kustannus oli vain kaksi euroa.

Lauhasen mukaan haketuksen hintaan käyttöpaikalla täytyy todennäköisesti lisätä paikasta ja laitteista riippuen nollasta neljään euroon kuutiolta.

Pinon peittäminen välivarastolla maksaa euron kuutiolta. Myös kaukokuljetus rankana on halvempaa kuin hakkeena.

Joka tapauksessa tuoreen puun kuljetus on kuivatettua halvempaa sekä vähentää hyönteistuhon uhkaa.

Projektipäällikkö Juho Lahti Seinäjoen ammattikorkeakoulusta toteaa tuoreen puun polton eduiksi, että pääoma kiertää nopeammin, varastointikulut ja mikrobihaitat vähenevät ja huuhtoumat pienenevät. Lämpölaitokset ovat kannattavampia, investoinnit kasvavat ja puun käytön hyötysuhde paranee.

Ongelmia voi tulla siitä, että terminaaleja tarvitaan enemmän, ympäristölupien tarve kasvaa ja kuljetuskustannukset kasvavat, jos hakkeen kuljetus lisääntyy.

Tuoreen puun hyvän palamisen arvioidaan osittain johtuvan vedyn määrästä. Puusta keskimäärin puolet on hiiltä, vetyä 6 prosenttia ja happea 41 prosenttia.

Puun palavasta aineesta hiilen osuus on 88 prosenttia ja vedyn 12, mutta lämpöarvosta hiilen osuus jää 67 prosenttiin ja vedyn nousee 33 prosenttiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit