Talous

Vertailu: Yritykset hoitavat vanhukset kuntia halvemmalla

Suurten kaupunkien kustannusselvityksen tulos on suuntaa-antava vertailun vaikeuden vuoksi.
Lari Lievonen
Kristiina Koskela sekä Eija Virtanen ja Heino Vuokko Attendon hoivakodissa Tuusulassa kesäkuussa.

Yritykset hoitavat vanhuksia tehostetuissa palveluasunnoissa noin kolmanneksen halvemmalla kuin kunnat, kuuden suurimman kaupungin sote-raportti kertoo. Kuusikkokuntien omat palvelut maksavat 167 euroa henkilöltä vuorokaudessa ja ostopalvelut 125 euroa.

Yksityiset hoitavat vanhuksia selvästi kaupunkeja halvemmalla myös vanhainkodeissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja kotona.

Selvityksessä varoitetaan tekemään kovinkaan suuria päätelmiä kustannuserosta.

”Yksikkökustannusten vertailu niin kuntien kuin ostopalvelujen välillä on hankalaa ja niistä tehdyt laskelmat ovat lähinnä suuntaa-antavia”, selvityksessä todetaan.

Kuusikkokaupunkien vanhuspalveluryhmässä toiminut Anssi Vartiainen Espoon sosiaali- ja terveystoimesta ei pidä kustannustietojen vertailua järkevänä palvelujen erilaisen sisällön vuoksi.

”Yritysten alemmista kustannuksista on joitain viitteitä, mutta niitä on kyllä myös toiseen suuntaan.”

Vertailua vaikeuttaa, että kunnan ostamalla ja kunnan itse tuottamalla palvelulla voi olla eri sisältö. Tehostetun palvelun ostosopimus voi kattaa hoivan, vuokran ja aterian, osalla vain hoivan ja aterian ja jossain vain hoivan.

Kuntien kiinteistöjä saatetaan käyttää yhdistysten toiminnassa, mikä nostaa kunnan kuluja. Eroja on myös omaishoidon lomituksessa.

Vaikka kuusikkokaupunkien vertailu palvelee ensisijaisesti kuntien sisäistä laskentaa, se on kuitenkin riittävä tarkka vertailuun ja auttaa päättäjiä kohdentamaan huomion merkittävimpiin kaupunkien eroihin, raportissa todetaan.

Yksityiset yritykset katsovat, että ne pystyvät tehokkaalla toiminnalla tuottamaan samat palvelut halvemmalla kuin kunnat.

Tästä yksi esimerkki on Mänttä-Vilppula, jolla oli suuria vaikeuksia kustannusten kanssa ennen vuotta 2013. Sote ulkoistettiin Pihlajalinnalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimuksen mukaan kunnassa sote-kustannukset alenivat ensimmäisenä vuonna kahdeksan prosenttia, kun samantapaisissa vertailukunnissa ne nousivat viitisen prosenttia. Samaan aikaan jonot lyhentyivät ja kansa oli tyytyväistä.

Seuraavina vuosina kehitys jatkui hyvänä.

Yksityisyritysten mukaan palvelujen tehostuminen johtuu lähinnä paremmasta organisoinnista ja johtamisesta sekä tavoitteiden kirkkaudesta.

Kun hallitus lykkäsi sotea vuodella, ulkomaisten yritysten tulo markkinoille nopeutuu, Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan arvioi hiljattain.

Aktanin mukaan hallituksen toukokuisesta sote-esityksestä puuttui perusterveydenhuollon tuottajan kustannusvastuu erikoissairaanhoidosta, mikä olisi tuonut tuottajille vahvan kannustimen ennaltaehkäisyyn ja nopeaan hoitoon.

Anssi Vartiaisen mukaan jatkossa vanhusten kotihoito lisääntyy edelleen, samoin omaishoidon tuki. Pääosa vanhuksista haluaa asua kotona.

Kotona asumisen lisäksi edistetään tehostettua palveluasumista, jolloin vuodeosastojen ja vanhainkotien osuus hoidosta vähenee.

Lue lisää