Uusi työkalu monipuolistaa suometsien hoitoa entistä tuottavammaksi - Tiede & tekniikka - Maaseudun Tulevaisuus
Tiede & tekniikka

Uusi työkalu monipuolistaa suometsien hoitoa entistä tuottavammaksi

Luonnonvarakeskuksessa arvioidaan kaistalehakkuun ja puuston jatkuvapeitteisen kasvatuksen lisääntyvän.
Hannu Nousiainen
Moni suometsä tuottaa heikosti puuta ravinne-epätasapainon vuoksi.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) rakennetaan suometsien hoitoon uutta suunnitteluvälinettä, jossa otetaan huomioon niin metsästä saatava tulo kuin ilmasto- ja vesistöpäästöt sekä vaikutukset monimuotoisuuteen.

”Uuden mallin tavoitteena on suometsien käytön kokonaiskestävyyden parantaminen. Verkkopohjainen suunnitteluväline pitäisi olla käytössä kolmen vuoden kuluttua”, kertoo tutkimusprofessori Raija Laiho.

Mallia kehitetään kokeilualueilla. Työssä ovat mukana Metsäkeskus, Tapio, Geologian tutkimuskeskus ja Itä-Suomen yliopisto.

Laihon mukaan suometsien herkkä maaperä on otettava entistä paremmin huomioon. Tuottavissa suometsissä puun korjuutavat ovatkin jo monipuolistumassa.

”Paljon riippuu tietysti puun kysynnästä, mutta näkisin, että puuston jatkuvapeitteinen kasvatus lisääntyy, ja ensin yleistyy kaistalehakkuu.”

Lukessa tutkitaan myös poiminta- ja kaistalehakkuiden ympäristövaikutuksia. Tuloksia käytetään toimintamallissa, jotta nähdään jo ennalta erilaisten käsittelyiden vaikutus puuston kasvuun, ilmastoon, vesistöihin ja monimuotoisuuteen.

”Nämä ovat isoja ratkaisuja siellä, missä suometsiä on paljon. Metsänkäsittely on laiva, joka kääntyy hitaasti, mutta uskon sen kääntyvän. Uusi toimintamallimme on siinä isossa roolissa”, Laiho toteaa.

Lue lisää

Metsänhoitoyhdistykset eivät ole bisnestaloja, MTK vastaa kritiikkiin – "Painopiste on jäsenen pärjäämisessä"

Suurmetsänomistaja tahkoo tiliä jatkuvalla kasvatuksella – "Jos tasaikäismetsätalous on niin kannattavaa, miksi sitä tuetaan verovaroin 60 miljoonalla eurolla vuodessa?"

Ilkka Herlin lyttää avohakkuut Kauppalehdessä: "Menetelmä ei kannata, kustannukset karanneet käsistä"

Metsän jatkuva kasvatus sopii valtavirraksi