Tiede & tekniikka

Kun juna suistuu raiteilta tai useita ihmisiä kuolee liikenteessä, hälytetään paikalle Onnettomuustutkintakeskus – johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo, miten tutkittavat tapaukset valitaan

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittavaksi päätyvät kaupallisessa liikenteessä tapahtuneet kuolemantapaukset.
Kuvat: Onnettomuustutkintakeskus / Kuvitus: Juho Leskinen
Onnettomuustutkintakeskuksen toimialue kattaa hyvin monenlaiset turvallisuuden osa-alueet eli henkilöturvallisuuden lisäksi pyritään parantamaan myös omaisuuden tai ympäristön turvallisuutta.

Kun Suomessa tapahtuu useita ihmishenkiä vaativa onnettomuus, tapahtumapaikalla ovat usein poliisin ja palokunnan lisäksi onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo, että merkittävien onnettomuuksien lisäksi myös potentiaalisesti vakavat vaaratilanteet tutkitaan, jos tutkinnasta on saatavissa yleisesti merkityksellistä turvallisuustietoa.

Esimerkiksi, jos vaaratilanteen aiheuttanut laite tai rakennuksen rakenneratkaisu on hyvin yleinen, on ilmeistä, että samoja ongelmia voi tulla vastaan muuallakin.

"Tapahtuman erikoislaatuisuus tai sen saama mediahuomio eivät ole päätöskriteereitä", Nurmi avaa perusteita tutkinnan aloittamiselle.

Kyse on siis siitä, että tapauksen pitää olla sellainen, että siitä voidaan oppia jotain. Toisaalta on myös tärkeää, että riski tapauksen uusiutumiseen on melko korkea.

"Jos joku vehje menee rikki, ja siitä ei seuraa sen kummempaa eli kukaan ihminen ei ole ollut vaarassa, eikä se tilanne ole ollut vaarassa laajentua, ei se ole silloin meidän juttu", Nurmi sanoo.

Tämä linjaveto koskee sekä pieniä että isoja laitteita. Nurmen mukaan esimerkiksi Pohjanmaalla aiemmin tänä vuonna sattunut tuulivoimalan lavan irtoaminen ei kuulu Onnettomuustutkintakeskuksen tontille.

"On ihan selvää, että jos se lapa osuisi johonkin, kävisi huonosti. Mutta se ei osunut, eikä vaikutusalueella ollut ketään vaarassa", hän perustelee.

Onnettomuustutkintakeskuksen toimialue kattaa hyvin monenlaiset turvallisuuden osa-alueet eli henkilöturvallisuuden lisäksi pyritään parantamaan myös omaisuuden tai ympäristön turvallisuutta. Siten esimerkiksi ympäristövahinkoja voidaan tutkia.

Käytännössä aina Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittavaksi päätyvät kaupallisessa liikenteessä tapahtuneet kuolemantapaukset eli esimerkiksi bussi- ja junaonnettomuudet, joissa kuolee ihmisiä.

Junaliikenteessä ei vaadita edes kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista. Onnettomuustutkintakeskus aktivoituu jo junan suistuessa raiteiltaan.

EU-sääntely luokittelee vakavaksi rautatieonnettomuudeksi suistumiset ja törmäykset.

"Jos juna suistuu, on aina ilmeistä, että se voi kaatua. Ja jos se vauhdissa kaatuu, tapahtuu kauheita", Nurmi perustelee.

Sen sijaan normaalissa maantieliikenteen onnettomuuksissa vaaditaan tyypillisesti jotain erityisen vakavaa ennen kuin Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan edellytykset täyttyvät. Tutkintaedellytysten täyttymistä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Normaalit tie- ja maastoliikenneonnettomuudet tutkitaan kaupallisesta liikenteestä poikkeavalla järjestelmällä. Tutkinnasta vastaavat Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan onnettomuustietokeskuksen koordinoimat maakuntakohtaiset tutkijalautakunnat.

"Meillä on mahdollisuus ottaa mikä tahansa tieliikenteen onnettomuus tutkittavaksi. Jos tutkinta siirtyy meille, tutkijalautakuntien on lopetettava tutkinta ja annettava mahdollisesti syntynyt tutkinta-aineisto meille", Nurmi kertoo.

Kynnys siihen, että Onnettomuustutkintakeskus osallistuu niin sanotun normaalin tieliikenneonnettomuuden tutkintaan, on melko korkea.

"Käytännössä vahinkojen tai ilmeisen vaaran pitää olla todella suuret", johtaja sanoo.

Välttämättä edes kuusi henkeä vaatinut tieliikenneonnettomuus ei päädy Onnettomuustutkintakeskuksen pöydälle. Nurmen käyttämässä esimerkkitapauksessa todettiin, että onnettomuuden piirteissä ei ollut normaaliin tieliikenneonnettomuuteen nähden mitään erikoista.

"Kun saamme onnettomuudesta perustiedot, niistä on loppujen lopuksi varsin helppo päätellä, että juuri tähän tapaukseen tartutaan, koska teemme arviointia päätyöksemme päivittäin", Nurmi kertoo.

Lue lisää:

Amorella hinattiin satamaan – lautalla on edelleen kymmenittäin rekkoja ja henkilöautoja

Merivartija kuoli partioveneen upottua Suomenlahdella – veneessä oli kolmen hengen miehistö

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Liperissä – kelkka saattoi osua kiveen

Lue lisää

Hukkuneiden määrä lähti jyrkkään kasvuun koronan aikana: "Naskalit olisivat halpa henkivakuutus"

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja kertoo, millaisilla taustoilla suuronnettomuuksia tutkitaan – lento-onnettomuuden tutkinnasta ei vastaa neljä lentäjää

Miten onnettomuustutkinta, poliisin rikostutkinta ja palonsyyntutkinta eroavat toisistaan? Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja kertoo ja selittää myös, mitä ihmettä tarkoitetaan onnettomuustutkijoita koskevalla todistamiskiellolla

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja paljastaa tutkijoidensa kohtaaman painostuksen: Asiantuntemusta yritetään hyödyntää omien tarkoitusperien ajamiseen ja vastuukysymysten selvittämiseen