Tiede & tekniikka

Tutkimus: Viidesosa eurooppalaisista uskoo 5G-verkon olevan terveydelle haitallinen – 5G-verkon vaikutuksista halutaan lisää tutkimusta

5G-verkon vaikutuksista keskusteltiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean järjestämässä paneelissa.
5G verkkojen määrä on kasvanut merkittävästi sekä Euroopassa että myös muualla maailmassa vuodesta 2019. 5G-verkkoja löytyy jo 18 maasta, selviää ETSK:n raportista. Kuvassa asennetaan DNA:n 5G-verkon laitteita Espoon Juvanmalmilla.

39% eurooppalaisista pitää 5G-verkkoa terveydelle vaarattomana. Sen sijaan 21% pitää 5G-verkkoa haitallisena, kertoo kansainvälisen asiantuntijaorganisaatio Deloitten tutkimus. Tutkimus julkaistiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sivuilla.

Asenteet 5G-verkkoa kohtaan ovat siis ristiriitaisia.

Tutkimus tehtiin vuonna 2020 ja siihen vastasi ihmisiä kahdestatoista Euroopan maasta.

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK) järjestettiin keskustelu, jossa käsiteltiin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden huolenaiheita koskien 5G-verkkoa. Keskustelun aiheita olivat erityisesti 5G-verkon vaikutukset ympäristölle ja terveydelle. Asiasta kerrotaan ETSK:n tiedotteessa.

Euroopan komissio on käsitellyt 5G verkon tietoturvallisuutta, mutta keskittynyt vähemmän sen vaikutuksiin ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Tiedeyhteisön mielipiteet 5G-verkosta ovat ristiriitaisia keskenään. Kaikki keskusteluun osallistuneet olivat sitä mieltä, että 5G verkkoa pitäisi tutkia tarkemmin.

"5G tuo epävarmuutta, tieteellisiä riskejä ja vaikutuksia, jotka ovat yhä tuntemattomia ja joita ei ole vielä kunnolla arvioitu. Tarvitsemme asianmukaista ennakoivaa hallintaa tähän asiaan,", sanoi lausunnon esittelijä Dumitru Fornea Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta.

Eric van Rongen Kansainvälisestä säteilysuojelutoimikunnasta sanoi, että 5G-verkon ainoat haitalliset vaikutukset ovat tutkimusten mukaan hermostimulaatio ja lämpötilan nousu. Hänen mukaansa ei ole todisteita siitä, että radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily aiheuttaisi sairauksia, kuten syöpää.

Koronapandemian aikana digitaaliset viestintävälineet ovat kuitenkin mahdollistaneet liike-elämän ja yksityiselämän jatkumisen, huomautti Peter Stuckmann Euroopan komission pääosastosta CNCT:sta.

Lue lisää:

5G kattaa vasta kaksi prosenttia Suomen pinta-alasta – Katso kartoista, missä 5G-verkko on ja miten valokuituverkkoa on rakennettu

Lue lisää

5G yhteys on maalla niin hatara, että joudun lähtemään sen perässä ongelle

Kyläyhdistys haluaisi rakentaa Askolassa 5G-mastoon tukiaseman – "Hyvät yhteydet ovat välttämättömyys etätyössä ja muutenkin. Ne toisivat ehkä myös uusia asukkaita"

5G kattaa vasta kaksi prosenttia Suomen pinta-alasta – Katso kartoista, missä 5G-verkko on ja miten valokuituverkkoa on rakennettu

Kommentti: Tiedonsiirtosatelliiteille tarve pohjolassa