Tiede & tekniikka

Kysely: Joka toinen suomalainen on huolissaan sähkön riittävyydestä

Tiede & tekniikka 10.10.2017

40 prosenttia kansalaisista haluaisi lisätä kotimaista sähköntuotantoa, vaikka se nostaisi sähkön hintaa Suomessa.


Jaana Kankaanpää
Suomalaiset ovat varautuneet Paikallisvoima ry:n kyselyn mukaan hyvin sähkökatkoihin. Vastaajista 51 prosenttia kertoi varautuneensa siihen, että sähköt ovat poikki yli kaksi tuntia muutaman kerran vuodessa.

Joka toinen suomalainen on huolissaan siitä, että Suomessa käytetystä sähköstä yli viidesosa tuodaan Suomeen ulkomailta. Asia selviää Paikallisvoima ry:n tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Saman kyselyn mukaan 40 prosenttia kansalaisista haluaisi lisätä kotimaista sähköntuotantoa, vaikka se nostaisi sähkön hintaa Suomessa.

Suomalaiset ovat varautuneet Paikallisvoima ry:n kyselyn mukaan hyvin sähkökatkoihin. Vastaajista 51 prosenttia kertoi varautuneensa siihen, että sähköt ovat poikki yli kaksi tuntia muutaman kerran vuodessa.

Kolme neljästä vastaajasta on sitä mieltä, että sähköt voivat olla kerrallaan poikki kolme tuntia tai vähemmän. Pidemmästä katkosta koituisi vastaajien mielestä kohtuutonta haittaa.

Kyselytutkimuksen mukaan tärkein tekijä sähkön myyjän valinnassa on hinta. Toiseksi tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousi sähköyhtiön kotimainen omistus. 28 prosenttia vastaajista sanoi kotimaisen omistuksen olevan merkittävä tekijä sähköyhtiön valinnassa. Jaetulle kolmannelle sijalle nousivat sähkön tuotantotapa ja sähköyhtiön paikallisuus.

Paikallisvoima ry:n tilaaman kyselyn toteutti syyskuussa YouGov Finland. Tiedot kerättiin web-kyselynä, ja tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Kyselyyn vastasi yhteensä 1006 henkilöä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT