Tiede & tekniikka

Ajanlaskun ajan rajuin aurinkomyrsky paikannettiin Lapin puista

Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston yhteistutkimuksessa selvisi, että aurinkomyrsky möyrysi keväällä 774.
Saara Olkkonen
Lapin vanhoissa puissa on näkynyt jälkiä muinaisista aurinkomyrskyistä.

Jos vastaava tapahtuisi nyt, se johtaisi nykyaikaisten navigaatio- ja viestintäsatelliittien vaurioihin ja astronauttien kuolemiin avaruudessa.

Maan magneettikenttä ohjaa aurinkomyrskyjen tuottamat ja maan ilmakehään päätyvät hiukkaset pääosin arktisten alueiden kautta. Ilmiön näkyvin seuraus ovat revontulet.

Tarpeeksi suurienergiset hiukkaset voivat tuottaa ilmakehässä ydinreaktioiden kautta myös hiilen radioaktiivista isotooppia eli radiohiiltä, 14C. Radiohiili päätyy yhteyttämisen kautta puun vuosirenkaisiin eli vuosilustoihin.

Hiljattain Japanissa havaittiin, että puun vuosilustoissa näkyy poikkeuksellinen radiohiilipitoisuuden nousu vuonna 775. Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat tarttuivat mahdollisuuteen mitata ilmiö lähempänä magneettista pohjoisnapaa.

Tutkimuksen mahdollisti Luken kokoama vuodentarkka puun kasvunvaihtelun kronologia eli lustokalenteri.

Subfossiilisten – eli sellaisenaan säilyneiden – runkojen lustosarja kattaa viimeiset 7 600 vuotta. Puut on sukellettu pienistä pohjoisen järvistä, joista Luke on kerännyt ja taltioinut näytteitä 1990-luvulta saakka.

"Puu on menneisyyden muistitukki", kuvailee Helsingin yliopiston Ajoituslaboratorion johtaja Markku Oinonen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Puun vuosirenkaista on Oinosen johtamissa hankkeissa viime vuosina tuotettu lukemattomia isotooppimäärityksiä ja niiden avulla avattu menneisyyden ilmiöitä.

Radiohiilitieto saadaan puusta vuolemalla kunkin vuoden aikana kasvanut puumateriaali erillisiksi näytteiksi, muuntamalla ne ensin selluloosaksi ja sitten polttamalla ja kemiallisen pelkistyksen avulla puhtaaksi hiileksi, josta radiohiilen osuus pystytään määrittämään.

"Näemme vuoden 775 tienoolla voimakkaimman radiohiilisignaalin juuri Lapin puiden vuosirenkaissa, ja pienimmän matalilla leveysasteilla", kertoo hankkeen tohtorikoulutettava Joonas Uusitalo.

Tutkimuksessa havaittu radiohiilisignaalin vaihtelu eri leveysasteilla ja lyhyt kesto viittaavat vahvasti aurinkoon ilmiön alkulähteenä – vastaavaa ei supernova, gammapurkaus tai komeetta saisi aikaan.

Radiohiilipitoisuudet määritettiin useiden vuosien ajalta sekä ensimmäistä kertaa kunkin vuoden sisäisesti kevät- ja kesäpuusta. Tulosten mukaan aurinkopurkaus tapahtui jo kevään 774 aikana.

"Kyseessä on voimakkain tunnettu aurinkomyrsky. Jos vastaava tapahtuisi nyt, se johtaisi dramaattisiin seurauksiin, kuten nykyaikaisten navigaatio- ja viestintäsatelliittien vaurioihin ja astronauttien kuolemiin avaruudessa", sanoo professori Ilya Usoskin Oulun yliopistosta.

Vakavien seurausten vuoksi on tärkeää arvioida aurinkomyrskyjen voimakkuutta ja mahdollista esiintymistiheyttä. Professorin mukaan näin voimakkaat aurinkomyrskyt ovat onneksi hyvin harvinaisia, niiden esiintymistiheys on yksi useiden tuhansien vuosien aikana. Vastaava voi kuitenkin tapahtua milloin tahansa.

"Lapin puut tarjoavat erittäin herkän 'välineen' tutkia menneisyyden aurinkomyrskyjä", professori Usoskin vahvistaa.

Arktiselta alueelta saatu tutkimustulos korostaa pohjoisen puista kootun vuosilustokalenterin merkitystä auringon aiemman käyttäytymisen tutkimuksessa.

"Tavoitteenamme on edelleen laajentaa vuosirengastutkimusta alkuaineanalyysien ja tiheysmittausten suuntaan. Tällöin pystymme tuottamaan ainutlaatuisia sormenjälkiä puun vuosirenkaissa näkyvien ilmiöiden ajankohdista, kuten tulivuorten purkauksista, metsäpaloista ja saasteista", kaavailee Oinonen.

Lue lisää

Puiden vuosilustot todistavat 1 500 vuoden takaista "kolmivuotista talvea"

Muinaiset luut kertovat eläimistömme historiasta

Neandertalinihmiset saattoivat kadota Euroopasta tuhansia vuosia luultua aiemmin, arvioi tuore tutkimus

Mehiläiset tunnistavat koronaviruksen – koulutus kestää muutaman minuutin, diagnoosi sekunneissa