Tiede & tekniikka

Kehutko autoasi tai puratko sydäntäsi viherkasville? Se on ihan normaalia

Lähes kaikki harrastavat pseudodialogia eli valevuoropuhelua. Tutkijat ovat nyt tunnistaneet sen eri alalajeja.
Säde Aarlahti
Tavallisin syy vaikkapa kasveille puhumiseen on Ulla Tuomarlan arvion mukaan jonkinlainen tyhjän tilan täyttämisen tarve, läsnäolon vaikutelman luominen ja oman tekemisen jäsentäminen puheen kautta.

Monet meistä harrastavat pseudodialogia eli valevuoropuhelua. Pseudodialogissa on kyse siitä, että purkaa vaikkapa sydäntään viherkasville.

"Kaikki tietävät, että jotkut ihmiset puhuvat itsekseen tai juttelevat kohteelle, joka ei osallistu vuoropuheluun millään tavalla. Tutkimukset osoittavat, että ilmiö on paljon tavallisempi kuin aikaisemmin on oletettu", kielentutkija, professori emeritus Arto Mustajoki toteaa Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Mustajoki kertoo, että Pietarissa on kerätty aineisto, jossa ihmiset kulkivat päivän ajan mikrofoni kaulassaan ja nauhoittivat kaiken mitä puhuivat. Keruuseen osallistui noin 100 eri-ikäistä ihmistä. Tuo aineisto osoittaa hänen mukaansa sen, että pseudodialogi on hyvin tavallinen ja arkinen ilmiö. Toisaalta sitä harrastavat kaikki ja sitä harrastetaan paljon.

"Perinteisesti kielitieteessä ajatellaan, että vuoropuhelu syntyy yhteistyössä, jossa on kaksi aktiivista osallistujaa: puhuja ja kuulija. Tämä käsitys on hyvin rajoittunut. Pikemminkin kyseessä on jatkumo, jonka toisessa päässä ovat tilanteet, joissa kaikki osapuolet ovat hyvin aktiivisia ja toisessa päässä tilanteet, joissa kuulija on täysin passiivinen", ranskan kielen yliopistonlehtori Ulla Tuomarla kuvailee tiedotteessa.

Tavallisin syy esineille ja vaikkapa kasveille puhumiseen on Tuomarlan arvion mukaan jonkinlainen tyhjän tilan täyttämisen tarve, läsnäolon vaikutelman luominen ja oman tekemisen jäsentäminen puheen kautta. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei asiaa ole tutkittu.

Myös tietokoneille ja muille teknisille laitteille puhuminen on hyvin tavallista. Useimmiten tässä on syynä turhautuminen tai vihastuminen laitteen toimintaan. Joskus laitetta myös kehutaan. Esimerkiksi autoa voidaan kehua, jos se käynnistyy kovalla pakkasella.

Yksi tutkijoiden tunnistamista pseudodialogin muodoista on puhe, jolla ei ole muuta vastaanottajaa kuin puhuja itse. Jokainen kiroilee joskus yksin ollessaan, jos vaikka lyö varpaan pöydänjalkaan. Tai muuten vaan höpöttelee itsekseen.

Vaikka pseudodialogi onkin yleistä, kaikki eivät tutkijoiden mukaan kuitenkaan juttele autolleen tai vaatteilleen.

"Tässä on todennäköisesti sekä kulttuuri- että persoonallisuuseroja. Voi olla, että venäläisessä tai vaikka ranskalaisessa kulttuurissa pseudodialogi on tavallisempaa kuin meillä, mutta tästä ei ole tutkimustietoa", Tuomarla pohtii.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suomalaiset luottavat tutkijoihin keskimäärin enemmän kuin muualla maailmassa

Dronet kuljettavat pian lääkkeitä ja laboratorionäytteitä Ruotsin Lapissa

Peltolohkot.fi saa toimia ainakin vuoden loppuun