Tiede & tekniikka

Neljä tapaa: Näin lisäät metsäsi monimuotoisuutta

Asiantuntijat neuvovat muun muassa jättämään metsään lahopuuta jo harvennusiässä ja venyttämään kiertoaikaa.
Kari Salonen
Säästöpuita ei suositusten mukaan pitäisi kerätä pois, vaan jättää ne metsään lahopuusta riippuvaisten eliöiden käyttöön.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Raisa Mäkipää ja Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen antavat vinkkejä, miten metsänomistaja voi lisätä monimuotoisuutta talousmetsissään.

1. Säästä säästöpuuryhmät

Mäkipää: ”Säästöpuiden merkitys olisi nykyistä suurempi, jos ne todella jätettäisiin metsään. Valitettavasti osa metsänomistajista kerää niitä polttopuuksi, kun ne kuolevat ja kaatuvat. Juuri siinä vaiheessa ne alkaisivat olla monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä.”

2. Jätä myrskytuhopuuta metsiin

Mäkipää: ”Jos puun juuriyhteyden sahaa poikki, runko kuivuu talven aikana, eikä seuraavana kesänä ole enää vaaraa, että kirjanpainaja iskisi siihen. Kirjanpainajan loiset sekä sen kanssa kilpailevat hyönteiset elävät kuolleessa puussa, joten jos siivoaa metsästä kaiken kuolleen puun, siivoaa samalla kirjanpainajan luontaiset viholliset.”

3. Jätä lahopuuta jo harvennusiässä

Mäkipää: ”Osa lahopuulajeista selviää avohakkuun yli kannoissa ja hakkuutähteissä mutta 20–30 vuoden kuluttua niiden kannat taantuvat. Lajien selviytymistä auttaisi, jos lahopuuta jätettäisiin metsiin jo harvennusiässä. Taloudellisesti vähäarvoisia puita voisi kaataa lahoamaan ja pystyssä olevat kuolleet tai kuolevat puut jättää säästöpuiksi.”

4. Käsittele metsiä monipuolisesti

Mönkkönen: ”Monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan laaja kirjo metsänkäsittelymenetelmiä. Jaksollisen ja jatkuvapeitteisen kasvatuksen lisäksi on mahdollista venyttää kiertoaikaa 10–30 vuodella, vaihdella säästöpuiden määrää sekä harvennushakkuiden ajoitusta ja voimakkuutta.”

Lisäksi metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäalueita suojeltavaksi Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma Metsoon. Vapaaehtoisesta suojelusta maksetaan korvaus.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäkeskustelussa jahnukaista

Aarre: Lehtipuut ovat metsän monimuotoisuudelle tärkeitä – Tiedätkö, mikä laji on kaikista tärkein?

Suomi raportoi: Emme ole saaneet pysäytettyä luonnon monimuotoisuuden hupenemista