Tiede & tekniikka

Lääkejäämät halutaan pois vesistöistä – hanke sai miljoonarahoituksen

Lääkkeisiin liittyviä ympäristöuhkia kartoittava hanke sai mittavan rahoituksen.
Kimmo Haimi
Hankkeen tavoitteena on muun muassa tehostaa lääkeainejäämien poistoa jätevesistä.

Kaupungistuminen, väestönkasvu ja ikääntyminen ovat lisänneet lääkkeiden kulutusta viime vuosikymmeninä. Mitä enemmän lääkkeitä käytetään, sitä enemmän niitä päätyy myös ympäristöön.

Lääkeainejäämien aiheuttamat ympäristöriskit ovat kasvaneet, sillä ympäristöön päätyvät lääkeaineet ovat haitallisia jo hyvin pieninä pitoisuuksina.

"Suurin kuorma syntyy ihmisten lääkkeenkäytön seurauksena. Lääkkeet kertyvät biologisina muuntumistuotteina jätevesiin ja siitä edelleen puhdistettuihin vesiin asti. Kyseessä on laaja kemiallinen aineiden kirjo", dosentti Tiina Sikanen selittää.

"Pahimmillaan lääkejäämät voivat aiheuttaa biodiversiteetin kaventumista. Aineet voivat vaikuttaa esimerkiksi eliöiden lisääntymiseen. Mielialalääkkeiden jäämien on muun muassa havaittu muuttavan kalojen käytöstä agressiivisempaan suuntaan."

Kestävään lääkekehitykseen tähtäävä SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkealan liittyviä haasteita. Tarkoituksena on kehittää parempia lääkkeitä sekä parantaa riskiarviointia.

"Haluamme kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen ongelmakohdat lainsäädännössä. Tavoitteemme on lisäksi tehostaa lääkeainejäämien poistoa jätevesistä ja edistää puhdistamolietteen hyötykäyttöä. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia lääkepakkausten ja muun farmaseuttisen pakkausmateriaalin kierrätykseen", Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan professori Jari Yli-Kauhaluoma sanoo.

Yksi marraskuussa käynnistyneen projektin tavoitteista on niin ikään tukea lääkealan kasvua Suomessa. Kolmivuotinen hanke on saanut strategisen tutkimuksen neuvostolta lähes 3,7 miljoonan euron rahoituksen. Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Demos Research Institute.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutkimus: Majavan toimet hyödyttävät monia eläimiä jopa vuosikymmeniä

Vesikirppulajin luultiin jo kuolleen sukupuuttoon – nyt se löytyi elävänä suomalaisjärvestä

Pystyisitkö sinä työskentelemään navetassa eläinten kanssa? Testaa tietosi!