Tiede & tekniikka

Univaje pahentaa kipuja

Uuden amerikkalaistutkimuksen mukaan univaje heikentää aivojen kipua vaimentavien alueiden toimintaa.
Jukka Pasonen
Hyvästä unesta huolehtimisen tulisi olla oleellinen osa nykyaikaista kivunhoitoa.…

Kivut ja säryt tunnetusti häiritsevät unta. Uusi amerikkalaistutkimus osoittaa, että unen ja kipujen välinen yhteys toimii myös toisin päin. Univaje laskee kipukynnystä ja heikentää aivojen kipua vaimentavien alueiden toimintaa.

Hyvin nukutun yön jälkeen koehenkilöiden kipukynnys lämpölevytestillä mitattuna oli merkitsevästi korkeampi kuin huonosti nukutun yön jälkeen. Univajeen jälkeen tuntoaivokuoren aktiivisuus testin aikana oli moninkertainen hyvin nukutun yön jälkeiseen tilanteeseen verrattuna.

Kivunhallintaan osallistuvilla aivoalueilla univajeen vaikutus oli täysin päinvastainen: se heikensi erityisesti aistiratojen risteysasemana toimivan talamuksen toimintaa. Myös tunteiden säätelyyn osallistuvan aivosaaren aktiivisuus oli univajeen jälkeen vaimentunut.

Unen merkitys terveyden ylläpitäjänä saa jatkuvasti uusia todisteita. Tämän tutkimuksen tekijöiden mielestä hyvästä unesta huolehtimisen tulisi olla oleellinen osa nykyaikaista kivunhoitoa.

Lähde: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2408-18.2018

Lue lisää