Tiede & tekniikka

Mikä saa sohvaperunan liikkeelle? Tässä seitsemän kohdan listan liikkumattomuuden selättämiseksi

Turvalliset polut ja kauniit maisemat lisäävät intoa liikkua luonnossa.
Johannes Wiehn

Lähellä sijaitseva metsä, merenranta tai muu ulkoiluun sopiva riittävän laaja viheralue edistää ihmisten liikkumista luonnossa. Ainakin, jos alueella on hyvät ja turvalliset polut sekä kauniit maisemat.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä NatureMove-hankkeessa kartoitettiin helsinkiläisten luontoliikuntaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkija Marjo Neuvonen Lukesta kertoo, että ulkoilualueen läheisyys motivoi erityisesti lähiöiden asukkaita sekä niitä, jotka muutoin harrastavat liikuntaa vähän.

”Luotoliikuntapalveluja olisi hyvä kehittää erityisesti sille ryhmälle, joka liikkuu vain vähän. Aktiivisesti liikuntaa harrastavat ihmiset liikkuvat paljon joka tapauksessa”, hän huomauttaa.

Monitieteisen hankkeen aineistona oli THL:n vuonna 2015 tekemä Ympäristöterveyskysely, johon vastasi 3 700 helsinkiläistä. Aineisto yhdistettiin paikkatietoon viherympäristöjen sijainnista. Lisäksi Luke teki vuonna 2018 asukaskyselyn, johon vastasi noin 1 100 helsinkiläistä.

Helsingin keskusta-alueilla laajoja viheralueita on vähemmän, mutta myös siellä lyhyt etäisyys rakennetulle liikuntapaikalle kuten luistinradalle tai jalkapallokentälle korreloi aktiiviseen luonnossa liikkumiseen.

”Rakennetut liikuntapaikat ovat usein viheralueiden läheisyydessä. Keskustassa myös pienet lähipuistot koetaan maisemallisesti tärkeiksi”, Neuvonen sanoo.

Hankkeessa selvisi myös, että ulkoilualueen vetovoimaa lisäävät monipuoliset harrastusmahdollisuudet, metsän tuntu ja mahdollisuus kokea hiljaisuutta.

Neuvonen kertoo, että aktiivisen luontoliikunnan todennäköisyyttä lisäsi vastaajan vahva luontosuhde, naissukupuoli, iän karttuminen sekä koiran omistaminen. Myös vastaajan hyväksi kokema terveys sekä työ- tai asiointimatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen korreloi luonnossa liikkumiseen. Sen sijaan sisäliikuntalajien harrastaminen ei lisännyt vastaajan luontoliikuntaa.

NatureMove-hanke toteutettiin vuosina 2016–2018 ja sen rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Luke.

Mikä saisi sohvaperunan liikkeelle?

1. Lyhyt matka luontoon tai liikuntapaikalle

2. Hyvät polut, miellyttävä maisema

3. Vahva yhteys luontoon, vahva luontosuhde

4. Mahdollisuus ohjattuun toimintaan

5. Koira

6. Kaverit

7. Liikkeelle innostava mobiilisovellus

Lue lisää