Tiede & tekniikka

Brittiläistutkimus: Lapsen ADHD:n ja äidin ruokavalion väliltä löytyi yhteys

Raskauden aikainen ruokavalio voi vaikuttaa lapseen koko eliniän ajan.
Jaana Kankaanpää
Raskauden aikaisen ruokavalion aljon rasvaa ja sokeria sisältävän ruokavalion ja lapsen tarkkaavaisuushäiriön välillä on yhteys, väittää brittiläistutkimus

Brittiläistutkimuksen mukaan paljon rasvaa ja sokeria sisältävä ruokavalio raskauden aikana lisää ADHD:n ilmenemisen riskiä.

Tutkimuksen perusteella ruokavalio voi vaikuttaa sikiön DNA:han hiljentämällä aivojen kehitykseen vaikuttavia geenejä. Muutokset aivojen kehityksessä voivat myöhemmin laukaista ADHD:n.

Bristolin yliopiston ja huippuyliopisto King´s College Londonin (KCL) toteuttaman tutkimuksen tulokset julkistettiin torstaina Journal of Child Psychology and Psychiatry -tiedejulkaisussa.

Paljon rasvaa ja sokeria sisältävä raskauden aikainen ruokavalio on aiemminkin yhdistetty lapsen käytösongelmiin, mutta uusi tutkimus pyrkii myös tarkemmin selittämään kahden tekijän välistä yhteyttä.

Koeryhmänä oli yhteensä 164 90-luvulla syntynyttä henkilöä. Heistä 83:lla oli todettu aikaisessa vaiheessa käytöshäiriöitä.

ADHD ja käytösongelmat kulkevat usein käsi kädessä: yli 40 prosentilla lapsista joilla todettiin käytöshäiriöitä, diagnosoitiin myös ADHD.

Tutkijat tarkastelivat, kuinka äitien ruokavalio muutti IGF2:ta, geeniä, joka on sidoksissa pikkuaivojen ja hippokampuksen kehitykseen. ADHD-potilailla pikkuaivojen ja hippokampuksen alueella on havaittu muutoksia aiemmissa tutkimuksissa.

Tulosten perusteella prosessoidusta ruuasta saatu korkea rasva- ja sokeripitoisuus lisäsi IGF2-geenin metylaatiota. Metylaatiossa geeni hiljennetään liittämällä siihen metyyliryhmä.

Tutkija Edward Barker toivoo, etteivät ADHD-lasten vanhemmat tutkimuksen perusteella syyllistä itseään. Hänen mukaansa ruokavalio on vain yksi tekijä, joskin potentiaalisesti merkittävä sellainen.

"ADHD ja sen kaltaiset käytöshäiriöt ovat monimutkaisia oireyhtymiä. Ruokavalion lisäksi on monia muitakin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ADHD:n ilmenemiseen."

Barkerin mukaan tarvitaan vielä laajempia tutkimuksia aiheesta. Tulokset eivät vielä todista syy-seuraussuhdetta äidin ruokavalion ja lapsen kehityksen välillä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Aarre: Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa hoito alkaa jaloista – Miksi rakentaa kattoa, jos perustukset ovat huonot?

Ilman pienhiukkaset lisäävät kuolleisuutta – Helsingissä pitoisuudet ovat korkeammat kuin Tukholmassa

Aarre: Pihka lievittää tulehduksia – voit käyttää sitä myös kotihoidossa