Tiede & tekniikka

Pohjavesiä tutkitaan nyt koko maassa

MT Plus Tiede & tekniikka 26.11.2018

Parhaillaan pohjavesialueita tutkitaan ympäri maata. Tutkimukset perustuvat EU:n vesipuitedirektiiviin, joka edellyttää jäsenmailta tärkeitten pohjavesialueitten lisätutkimuksia.

Seppo Samuli
Pohjavesialuetutkimuksen maastoselvityksissä tutkitaan muun muassa, onko alueella lähteitä, ja missä kunnossa ne ovat.

Pohjavesialueiden tutkimustarvetta on lisännyt myös vesien ja merensuojelulainsäädännön velvoittamat selvitykset pohjavesialueiden mahdollisista rajausten ja luokittelun muutoksista.

Käytännössä pohjavesialueiden geologisesta rakennetutkimuksesta vastaa etupäässä Geologian tutkimuskeskus GTK. Toimintaa ohjaavat elykeskukset viranomaisina ja tietokantojen ajantasaisuudesta vastaa Suomen ympäristökeskus.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT