Tiede & tekniikka

Tutkittua tietoa ruuan ympäristövaikutuksista

MT Plus Tiede & tekniikka 03.12.2018

Ruuan ja sen tuotannon ympäristökuormituksesta puhutaan paljon, mutta tieto- viidakkoon voi helposti eksyä.

Ruokaan liittyvillä valinnoilla voi vaikuttaa muun muassa vesistöjen tilaan. Ravinneviisaaseen arkeen opastavan Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanjan kuvitusta.

Asiantuntijat vastaavat kuluttajien ruuan ympäristövaikutuksista esittämiin kysymyksiin.

Mitä ruokien elinkaari- arvioinnissa huomioidaan? Voiko sen avulla vertailla vaihtoehtoja?

Elinkaariarviointi sopii tuotteiden vertailuun. Siinä otetaan huomioon kaikki tuotannon ja kulutuksen vaiheet ja keskeisimmät niissä syntyvät päästöt ja muut vaikutuksia aiheuttavat tekijät.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT