Maaseudun Tulevaisuus

Tuulivoimatuki lisää päästöjä

Maaseudun Tulevaisuus 16.03.2015


Tuuli- ja aurinkovoiman tuet lisäävät hiilidioksidipäästöjä, aiheuttavat uhkaa sähköverkkojen toiminnalle ja vääristävät sähkömarkkinoita. Tuet hidastavat eri energiantuotantomuotojen tuotekehitystä ja haittaavat Euroopan pk-sektorin kilpailukykyä.

Kansallisista tuuli- ja aurinkovoimatuista tulisi luopua. Sitran toimeksiannosta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdyn tutkimuksen johtopäätökset ovat hämmentäviä; senkö vuoksi loppuraportista ei ole medioissa juuri kirjoitettu?

Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla -loppuraportti julkaistiin 28.1.

Sen mukaan eurooppalainen päästökauppajärjestelmäkin on jäämässä kansallisten uusiutuvien energioiden tukipolitiikan jalkoihin.

Mainospuheissa tuulivoima on hiilidioksidivapaa, työllistävä ja ympäristöystävällinen energiatuotantomuoto ja siksi sitä pitää tukea. Viesti on mennyt perille. Useat hyvää tarkoittavat poliitikkommekin yhdistävät tuulivoimatuet globaalin ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen kiihtyvällä tahdilla. Tänä vuonna valtion tuen arvioidaan olevan noin 140 miljoonaa euroa. Tukirahaan oikeutettu, nimellisteholtaan 2 500 megawattia tuulivoimaa lienee rakennettu vuoteen 2019 mennessä. Tällöin tukisumma kohoaa yli 200 miljoonaan euroon vuodessa.

Kansalaiset maksavat tuulivoimaoperaattoreille kahdesta kolmeen miljardia euroa, jotta nämä tuottavat satunnaisesti tuulivoimasähköä, joka kattaa jokusen prosentin koko maan sähköntuotannosta.

Meneillään on yksi taloushistorian suurimmista tulonsiirroista yksityisiltä kansalaisilta suurelta osin ulkomaisista pääomasijoittajista koostuvalle toimialalle.

Tuulivoimatuki on myös esimerkki siitä, miten periaatteessa hyvää tarkoittavat poliitikot aiheuttavat ymmärtämättömyyttään valtavaa tuhoa ilmastolle, luonnolle ja ihmisten asumisviihtyvyydelle ja terveydelle.

Kun puolueet julkaisevat nyt kilvan leikkauslistojaan, olisiko saatavilla tieteelliseen tutkimukseen perustuva haittalista tuulivoimatukien lopettamiseen?

Janne Salonen
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n hallituksen jäsen
Kemiö

Aiheeseen liittyvät artikkelit