Elonkirjon köyhtymisen vakavuus tunnistetaan, siksi Montrealissa voidaan onnistua

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo uskoo, että Montrealin luontokokous voi olla samanlainen käännekohta kuin Pariisin ilmastokokous vuonna 2015.
Maria Ohisalon mukaan ympäristökokoukseen täytyy lähteä sillä ajatuksella, että siellä saavutetaan tuloksia luontokadon pysäyttämiseksi.