Puustoinen kosteikko hyödyttää monin tavoin ympäristöä – ja miellyttää silmää

Siuntiossa jatketaan Risupakanjoen vesiensuojelurakenteiden tekoa. Tavoitteena on saavuttaa riittävä valumavesien käsittelyteho.
Kahvimaan kohdalla Risupakanjoki virtaa peltojen ja laidunten välissä.