Tulli: Koronariskin sisältänyttä eläinrehun raaka-ainetta salakuljetettu Suomeen ‒ Kyseessä eurooppalainen ennakkotapaus

Ruokaviraston mukaan kyseinen lainvastainen menettely on aiheuttanut vakavan eläintautien leviämisriskin Suomeen.
Tulli teki eläinrehun salakuljetusta koskevan tapauksen esitutkinnassa yhteistyötä Tanskan poliisin ja EU:n lainvalvontaviranomaisen Europolin kanssa.