Kiinteistöt ja metsä kiinnostavat sijoituksina

Hallituksen esittämä osinkoverouudistus vähentää pörssin kiinnostavuutta.