Tarpeeton pakkaaminen kuriin ‒ Euroopan komissiolta ohjeita tuotteiden pakkauksiin ja kierrätettävyyteen

Kiertotalouspaketin tarkoitus on pitää jatkuvasti kasvava jätteen määrä kurissa.
Tilaajalle
Tiedonanto selventää biopohjaisten, biohajoavien ja kompostoituvien muovien merkitystä.