Kort på svenska

Maaseudun Tulevaisuus skriver om lantbruk, skog, landsbygd och företagsverksamhet ansluten till dem. Namnet betyder Landsbygdens Framtid. Kantri är en speciell magasin för MTs läsare. Den utkommer en gång i månaden med MT.

MT har 344 000 läsare. Bara en morgontidning i Finland är större. MT har 79 000 abonnenter. Det är mer än det finns jordbrukare i Finland.

MT utkommer tre gånger i veckan. Den är en broadsheet med 22 sidor i medeltal.

Kantri skriver om livet på landsbygden, hobbyer och fenomen med ett litet annorlunda grepp än tidningen. Läsarkretsen ökar och är redan cirka 200 000.

En speciell version Metsänomistaja - Skogsägaren (utkommer fyra gånger om året) går till över 300 000 skogsägare – till alla som äger mer än fem hektar – och den har över 500 000 läsare.

Det första numret av Maaseudun Tulevaisuus utkom år 1916. Det var ett år före Finland blev självständig och före Lantbrukarnas Centralförbund MTK grundades.

Maaseudun Tulevaisuus publiceras av Viestilehdet, som ägs av Lant- och skogsbrukarnas Centralförbund MTK. MT är dock inte en medlemtidning, utan vem som helst kan prenumerera den. Inte ens MTKs medlemmar får den utan att prenumerera. Maaseudun Tulevaisuus är ett organ för landsbygden, men oberoende av politiska partier.

Det finns 40 journalister som jobbar på Maaseudun Tulevaisuus, och tidningen har också en EU-korrespondent I Bryssel.