Kort på svenska

Maaseudun Tulevaisuus skriver om lantbruk, skog, landsbygd och företagsverksamhet ansluten till dem.

Maaseudun Tulevaisuus är Finlands andra största dagstidning. Antalet abonnenter överskrider antalet lantbruk i Finland. MT utkommer tre gånger i veckan i broadsheet format, med 22 sidor i medeltal. MT har 322 000 läsare.

Kantri är en månadsbilaga till Maasedun Tulevaisuus. Kantri skriver om livet på landsbygden, hobbyer och fenomen med ett litet annorlunda grepp än dagstidningen. Läsarkretsen ökar stadigt och är redan cirka 246 000.

Suomalainen Maaseutu utkommer 11 gånger per år, i samband med Maaseudun Tulevaisuus. Dess innehåll fokuserar på jordbruk, maskiner och lantliv.

MT Metsä är en ny bilaga till Maaseudun Tulevaisuus i tabloid format. Den utkommer 10 gånger i året. MT Metsä erbjuder, tillsammans med MT´s nyhetsutbud och web innehåll, en mångsidig informationskälla om med undersökande journalistik.

Metsänomistaja är ett temanummer som utkommer fem gånger i året. Den delas ut till cirka 300 000 skogsägare runt om i Finland och har över 500 000 läsare.

Det första numret av Maaseudun Tulevaisuus utkom år 1916. Det var ett år före Finland blev självständig och före Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) grundades.

Maaseudun Tulevaisuus publiceras av Viestimedia Ab, som ägs av MTK. Maaseudun Tulevaisuus är ett organ för landsbygden, men oberoende av politiska partier.

Circa 40 journalister jobbar på Maaseudun Tulevaisuus, och tidningen har också en EU-korrespondent i Bryssel.