Ympäristö

"Meillä ei ole vahvoja todisteita, jotka tekisivät Suomen susitilanteesta Euroopan unionin mittakaavassa erityisen"

Ympäristö 27.10.2017

Aloitevalta siirtää susi tiukasta suojelusta pois on Euroopan komissiolla.


Markku Vuorikari
Eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti sutta koskevaan kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisen jälkeen.

Kansanedustaja Reijo Hongisto (sin.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää Suomen susien siirtoa suojeludirektiivin lajiliitteeseen 5 nykyisestä tiukan suojelun lajiliitteestä 4. Tällä hetkellä vain poronhoitoalueen susiin sovelletaan liitettä 5.

"Näin ollen häirikkösusien kannanrajoittamisen lupaprosessi on huomattavasti raskaampi poronhoitoalueen ulkopuolella", huomauttaa Hongisto. Lajiliitteen 5 lajeista todetaan, että niiden ottaminen luonnosta ja hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämisen sääntelyä

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi sanoo, että aloitevalta lajin siirtämiseksi liitteestä toiseen on Euroopan komissiolla.

"Mahdolliset muutokset liitteisiin tapahtuisivat varmasti koko yhteisön tasolla, kahdenvälisiä neuvotteluja ei voida käydä. Komission suuntaan on kyllä kerrottu, miten ongelmallista on, kun yksi laji on kahdessa eri lajiliitteessä eri maissa."

Niemi toteaa, että olisi todennäköisempää saada karhu tai ilves siirrettyä tiukasti suojellusta lajista liitteeseen 5 kuin susi.

Hän muistuttaa, että monissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa susikanta sekä susien aiheuttamien vahinkojen määrä on huomattavasti suurempi kuin meillä.

"Meillä ei ole vahvoja argumentteja, jotka tekisivät Suomen susi- ja vahinkotilanteesta unionin mittakaavassa erityisen."

Viro on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa. Siellä susi on lajiliitteessä 5.

Niemi kertoo, että Viron jäsenyysneuvottelujen aikaan suomalaiset ovat auttaneet ja tukeneet Viroa saamaan suden liitteeseen 5. "Puheenjohtajamaan valtuudet eivät kuitenkaan riitä lajiliitesiirtojen edistämiseen, vaikka tahtoa olisi."

Aiheeseen liittyvät artikkelit