Ympäristö

Face: Tiukka suojelu on hallinnollinen taakka – jäsenvaltion on voitava toteuttaa suden hoitosuunnitelmaansa ilman Brysselin puuttumista

Ympäristö 17.11.2017

Susi ja karhu ovat esimerkkilajeja, jotka eivät enää useimmissa jäsenvaltioissa tarvitse tiukkaa neljännen laji­liitteen vaatimaa suojelua, linjaa Euroopan metsästys- ja luonnonsuojelujärjestö FACE.


Osa suurpetopopulaatioista kasvaa ja leviää vahvasti Euroopassa. Suojelutavoitteet olisi tärkeä asettaa viimeisimmän tieteellisen tiedon perusteella, vaatii Face.

Osa suurpetopopulaatioista voi erinomaisen hyvin Euroopassa, ja lajit ovat saavuttaneet suotuisan suojelun tason. Luonto­direktiivin lajiliitteiden päivitykselle ja joustolle on tarvetta, sanoo Euroopan metsästys- ja luonnon­suojelujärjestö Facen pääsihteeri Ludwig Willnegger.

Face kannattaa sekä luonto- että lintudirektiivejä eikä esitä niiden sisältöihin muutoksia. Mutta järjestö vaatii, että lajiliitteitä on päivitettävä vastaamaan parasta käytettävissä olevaa tietoa.

”Komission on kuultava parlamentin näkemystä jouston tarpeesta koskien suojeltujen lajien siirtoa lajiliitteestä toiseen. On kehitettävä ja toteutettava arviointimenettely tiettyjen lajien populaatioille, jotka ovat saavuttaneet suotuisan suojelun tason”, Willnegger sanoo.

Susi ja ruskeakarhu ovat esimerkkilajeja, jotka eivät enää useimmissa jäsenvaltioissa tarvitse tiukkaa neljännen laji­liitteen vaatimaa suojelua.

Osa suurpetopopulaatioista kasvaa ja leviää vahvasti Euroopassa. Suojelutavoitteet olisi tärkeä asettaa viimeisimmän tieteellisen tiedon perusteella.

Järjestön näkemyksen mukaan jäsenvaltion, kuten Suomen, pitää voida toteuttaa kansallista suden hoitosuunnitelmaa ilman Brysselin puuttumista.

Euroopan komissio on vahvasti säädellyt jäsenvaltioiden toimintaa kannanhoidossa. Suojelutoimien seuraukset ovat olleet kielteisiä, kuten esimerkiksi eläinten laittomia tappoja.

Suojelu aiheuttaa valtavan hallinnollisen taakan jäsen­valtioille, kun suojellaan lajeja, jotka eivät tiukkaa suojelua tarvitsisi. Sillä ei edes ole merkitystä, aiheuttavatko eläimet vahinkoja vai eivät, linjaa Facen viestintäpäällikkö Alessio Borrello järjestön näkemystä.