Ympäristö

Mepit toivovat EU:lta ratkaisua suden suojeluun: "Kysymys pitää kyetä ratkaisemaan kansallisesti fiksulla tavalla"

Ympäristö 28.11.2017

EU-parlamentin mielestä susien suojelua voitaisiin paikoittain höllentää.


Markku Vuorikari
EU-parlamentti lausui, että ihmisten ja suur­petojen, etenkin susien, rinnak­kais­­elolla tietyillä alueilla voi olla kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi maa­taloudelle.

Europarlamentin mepeillä on vaihtelevia näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia lajien suojeluun tulisi tehdä EU:ssa. EU-parlamentti äänesti viime viikolla kannastaan, jossa joidenkin lajien suojelua voitaisiin höllentää.

”En kannata luontodirektiivien avaamista vaan niiden oikeanlaista soveltamista jäsenvaltioissa, mikä turvaa niin lajien kuin ihmistenkin elämisen edellytykset”, meppi Merja Kyllönen (vas.) sanoo.

Meppi Anneli Jäätteenmäki (kesk.) kertoo olevansa tyytyväinen parlamentin tekstiin, koska se ottaa huomioon kansalliset erot lajikannoissa. Direktiivin avaaminen voisi olla kuitenkin ’kaksiteräinen miekka’.

”Kaikki poikkeukset täytyy käyttää hyväksi tarpeen mukaan, sillä lainsäädäntö ei aina pysy lajien elinvoimaisuuden vaihtelujen perässä. Kannat täytyy myös pystyä pitämään kurissa, jos niistä on paikallisesti haittaa alueen ihmisille, taloudelle mutta myös luonnon monimuotoisuudelle”, Jäätteenmäki sanoo.

Kyllösen mukaan parlamentin lausunto ei kuitenkaan vielä riitä. Esimerkiksi hän nostaa sudet. Parlamentin lausunnossa ne voitaisiin siirtää toiseen lajiliitteeseen, jolloin susia voitaisiin metsästää enemmän alueilla, joissa suojelu on toteutunut hyvin.

”Se, että Euroopan parlamentti omassa päätöslauselmassaan ’kehottaa komissiota kehittämään arviointimenettelyn, jonka avulla voidaan muuttaa lajien suojelun tasoa tietyillä alueilla niin pian kuin toivottu suojelun taso on saavutettu’, ei sinänsä vielä takaa mitään muutoksia mihinkään suuntaan. Mutta mahdollisuuden keskusteluun ja arviointiin se antaa ja ennen kaikkea alueilla, joissa susiasia on kärjistynyt”, Kyllönen sanoo.

”Kainuulaisena ymmärrän hyvin huolen susireviirien laajentumisesta lähelle ihmis­asutusta ja sen paineen, minkä tämä aiheuttaa esimerkiksi lasten koulukyytien ulottamisesta ovelta ovelle tai metsästäjien huolen koiristaan ja ylipäätään metsästyksen tulevaisuudesta. Tämä kysymys pitää kyetä ratkaisemaan kansallisesti fiksulla tavalla.”

Seuraavaksi Euroopan komissio ottaa kantaa parlamentin esitykseen.

Lue myös:

Parlamentti vaatii komissiolta toimia, joilla maaseudun ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloon liittyviin ongelmiin voidaan puuttua