Ympäristö

Metsästäjältä pitäisi poistaa oikeus tappaa villiintynyt kissa, vaatii neuvottelukunta

Ympäristö 20.12.2017

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta pitää ongelmallisena, että villiintyneen kissan saa tappaa metsästyslain nojalla. Villiintyneen ja kesyn kissan erottaminen toisistaan on äärimmäisen vaikeaa, neuvottelukunnasta perustellaan.


Kimmo Haimi
Kissan villiintyminen on eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan vaikea todentaa. Kyseessä voi olla karannut lemmikkikissa.

Villiintyneen kissan saa nykyisen metsästyslain mukaan tappaa. Metsästyslain 48. pykälän mukaan alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin, jollaiseksi villiintynyt kissa lasketaan.

Neuvottelukunnan mielestä maininta villiintyneestä kissasta rauhoittamattomana lajina on poistettava metsästyslaista.

Villiintyneen kissan erottaminen vapaana liikkuvasta kesystä kotikissasta on käytännössä mahdotonta, neuvottelukunta perustelee.

"Kesykin kissa voi hätääntyneenä käyttäytyä villiintyneen kissan tavoin pelokkaasti ja aggressiivisesti. Villiintyneelle kissapopulaatiolle on yleensä löydettävissä omistaja, ja yksittäistä luonnosta löytyvää kissaa on ensisijaisesti pidettävä löytöeläimenä."

Tilanne on neuvottelukunnan mukaan kohtuuton myös metsästäjien kannalta, sillä kissan villiintyminen on vaikea todentaa ja lainsäädännön tulkinta on haastavaa. Metsästäjillä ei voida olettaa olevan edellytyksiä kissan villiintymisen arviointiin.

Neuvottelukunnan mielestä on hyvä, että kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty eläinsuojelulain ohella myös metsästyslaissa. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa

Kissojen metsästys nousi mediassa esiin viimeksi lokakuussa, kun pohjalaisen metsästysseuran puheenjohtaja retosteli metsästyskoiransa tappamilla lemmikkikissoilla sosiaalisessa mediassa.

Lapualaismies jätti lopulta paikkansa puheenjohtajana ja metsästysseuran johtokunta tuomitsi teot..

Aiheeseen liittyvät artikkelit