Ympäristö

Ensi vuonna räksä- tai varisjahtiin ei välttämättä tarvitse poikkeuslupaa, pelkkä ilmoitusmenettely voi riittää

Ympäristö 29.12.2017

Ilmoitusmenettelyyn kelvollisia kohteita voivat olla esimerkiksi isot marja- ja vihannesviljelmät, tuotantoeläinsuojat tai turkistarhat.


Räkättirastas on rauhoittamaton laji Suomessa.

Rauhoittamattomien lintujen pyynti rauhoitusaikana eli pesimäaikana on sallittu Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.

Ensi vuoden 2018 alusta lähtien poikkeusluvan vaihtoehtona on ilmoitusmenettely, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Luvan sijaan pelkkä ilmoitusmenettely on mahdollinen vain tietyissä kohteissa. Kyse on kohteista, joissa on säännöllisesti tarve torjua lintujen aiheuttamia vahinkoja ja turvallisuusriskejä.

Ilmoitusmenettelyyn kelvollisia kohteita voivat olla esimerkiksi lentoasemat ja elintarvikehuoneisto.

Menettelyyn voidaan hyväksyä myös jätteiden käsittelylaitoksia, yli hehtaarin suuruisia marja- ja vihannesviljelmiä, turkistarhoja, kalanviljelylaitoksia sekä tuotantoeläinsuojia.

Uudet metsästyslain säännökset rauhoittamattomien lintujen pyydystämistä ja tappamista koskevasta ilmoitusmenettelystä tulevat voimaan tammikuun ensimmäisenä päivänä ensi vuonna.

Ilmoitusmenettelyä käytetään kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden vuoksi, lentoturvallisuuden takaamiseksi sekä viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole.

Uusien metsästyslain säännösten tavoitteena on vähentää säännöllisesti toistuvien poikkeuslupien myöntämistä ja keventää hallintoa.

Menettely ei saa heikentää lintulajien suojelutasoa, painotetaan ministeriön tiedotteessa.

Hakemukset ilmoitusmenettelyyn käsittelee Suomen riistakeskus.

Se päättää hakijakohtaisesti lajit, joita ilmoitusmenettely koskee sekä asettaa lajeille vuosittaiset enimmäismäärät. Menettelyyn hyväksytty toimija tekee vuosittain saalisilmoituksen Suomen riistakeskukselle, joka voi muuttaa saaliin enimmäismäärää. Ilmoitusmenettely on voimassa toistaiseksi.

Suomessa rauhoittamattomia lintuja ovat varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky, räkättirastas ja harakka. Lisäksi korppia ei ole rauhoitettu poron­hoitoalueella. Poikkeuslupa maksaa 70 euroa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit