Ympäristö

Miten pitää toimia, jos susi hyökkää metsästyskoiran kimppuun? Näin virkamies vastaa

Ympäristö 03.01.2018

Aihe on noussut esille sen jälkeen, kun susi lopetettiin Kuusamossa sen iskettyä koiran kimppuun. Aseenkäytöstä mahdoton linjata etukäteen.


Kuvan koira ei liity Kuusamon tapaukseen.

Oikeanlainen toiminta silloin, jos susi hyökkää tai on hyökkäämässä metsästyskoiran kimppuun nousi tapetille hiljattain, kun vastaava tilanne tapahtui Kuusamossa vuodenvaihteen tienoilla.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Vesa Pihajoki kertoo, että viranomainen ei pysty antamaan kyseisiin tilanteisiin yksiselitteisiä ohjeita. Etenkään mahdollista aseenkäyttöä ei poliisi voi tällaisiin tilanteisiin Pihajoen mukaan linjata.

Tilanne voi poliisitarkastajan mukaan olla pakkotila, josta säädetään rikoslaissa. Kyseisen lainsäädännön lähtökohtana on se, että omaisuuttaan saa tällaisessa hyökkäystilanteessa puolustaa, kunhan pakkotilalainsäädännön edellytykset täyttyvät.

"Kyseisessä tilanteessa oikeudellisesti suojattu etu on koira ja vaaraa aiheuttaa rauhoitettu eläin, jota ei ilman perusteltua syytä ole lupaa tappaa", Pihajoki korostaa.

Poliisi ei voi kuitenkaan esitutkintaviranomaisena määritellä sitä, milloin kyseessä on ollut rikoslain tarkoittama pakkotila. Jos rauhoitettu susi tapetaan tai sitä haavoitetaan ja tilanteessa vedotaan pakkotilaan, poliisilla ei lainsäädännön mukaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin tehdä asiasta rikosilmoitus ja suorittaa esitutkinta. Rikosnimikkeenä tutkinnassa on tällöin lähtökohtaisesti törkeä metsästysrikos.

Poliisitarkastajan mukaan poliisi joutuu suorittamaan asiassa esitutkinnan siitä huolimatta, että tapaus näyttäisi maallikon mielestä selvältä. Poliisin tulee esitutkinnassa muun muassa pyrkiä selvittämään, onko aiheutunut vaara ollut välitön ja pakottava sekä se, onko tehty teko eli vaikkapa ampuminen ollut vaaran torjumiseksi tarpeellinen. Esitutkinnan jälkeen tapaus menee syyttäjän harkintaan.

Mikäli syyttäjä päätyy syytteen nostamiseen, tuomioistuin lähtökohtaisesti arvioi, onko vastuuvapausperustetta eli pakkotilaa ollut olemassa. Poliisitarkastaja muistuttaa, että myös syyttäjällä on syyteharkintaa tehdessään mahdollisuus arvioida, onko tällainen pakkotila ollut kyseessä ja tehdä asiassa syyttämättäjättämispäätös "ei rikosta" -perusteella.

Viime vuosilta on Pihajoen mukaan olemassa sekä syyttäjien että tuomioistuimen päätöksiä siitä, että koiran tai esimerkiksi tuotantoeläimen kimppuun hyökännyt rauhoitettu peto on ollut pakkotilatekona luvallista ampua.

"Jokainen tilanne on kuitenkin aina olosuhteiltaan erilainen ja nämä olosuhteet sekä tilanteeseen liittyvä toiminta on poliisin esitutkintaviranomaisena jokaisessa yksittäistapauksessa riittävästi selvitettävä. Päätöksen vastuuvapausperusteen olemassa olosta tekee tuomioistuin tai syyttäjä", poliisitarkastaja huomauttaa.

Lue lisää:

Kuusamossa lopetettiin susi sen hyökättyä metsästyskoiran kimppuun

Aiheeseen liittyvät artikkelit