Ympäristö

Etelä-Suomen jokien vedenkorkeudet huipussa viikonloppuna

Ympäristö 05.01.2018

Runsaat vesisateet nostavat Etelä- ja Lounais-Suomen entisestään korkealla olevien jokien vedenkorkeuksia viikonloppuna. Monet joet ovat alttiita hyyteelle, jos niissä ei ole jääkantta ensi viikon pakkasiin mennessä


Pekka Fali
Hyydettä poistetaan Pyhäjoella tammikuussa 2014.

Loppiaisena tapahtuva sään viileneminen kääntää jokien vedenpinnat laskuun, mutta sitä ennen esimerkiksi Vantaanjoen virtaama saattaa kasvaa viime lokakuun tulvahuipun suuruiseksi, kertoo Tulvakeskus.

Pohjois-Pohjanmaalla Siika- ja Kiiminkijoen vedenpinnat ovat nousseet jäätymisen ja hyyteen vaikutuksesta.

Etelä-Suomen järvien pinnat ovat korkealla ja nousevat Tulvakeskuksen mukaan perjantain sateiden myötä entisestään. Vettä on noussut pelloille monin paikoin.

Järvien pinnat ovat korkealla myös Kymijoen, Vuoksen ja Kokemäenjoen vesistöissä ja ne jatkavat vielä paikoin nousuaan. Saimaan vedenpinta on nousussa koko alkutalven, ja sitä hillitään lisäjuoksutuksilla.

Järvien purkautuminen pitää myös virtaamat suurina koko alkutalven. Monet joet ovat tämän vuoksi jo ensi viikon kovilla pakkasilla alttiita hyydetulville, jos suojaavaa jääkantta ei ole vielä syntynyt.

Aiheeseen liittyvät artikkelit