Ympäristö

Poronhoitoalueelle kahdeksan ahmalupaa – ministeriö ei lämmennyt reviiripohjaisille korvauksille

Ympäristö 09.01.2018

Kaatolupien määrä pysyy samana kuin viime talvena.


Markku Vuorikari
Ahma aiheuttaa suurpedoista eniten vahinkoa porotaloudelle.

Maa- ja metsätalousministeriö on sallinut asetuksella kahdeksan ahman kaatamisen porovahinkojen vähentämiseksi.

Rajoitettu metsästys sallitaan pohjoisella ja itäisellä poronhoitoalueella. Myös viime talvena poronhoitoalueella sallittiin kahdeksan ahman metsästys.

Ahma aiheuttaa enemmän vahinkoa poroille kuin muut suurpedot yhteensä. Ministeriön mukaan ahman aiheuttamien porovahinkojen määrä on kasvanut, mutta kasvuvauhti on hidastunut.

Viime vuonna ahma aiheutti 6,6 miljoonan euron vahingot porotaloudelle. Ahman tappamiksi ilmoitettiin 2893 poroa, mikä on sata eläintä edellisvuotta enemmän.

Ministeriö arvioi kahdeksan poron kaatamisen vähentävän vahingonkorvausten tarvetta noin puolella miljoonalla eurolla.

Kaikkiaan viime vuonna korvattiin 12 miljoonaa euroa suurpetojen aiheuttamia vahinkoja maa- ja porotaloudelle sekä mehiläistarhoille. Tänä vuonna rahaa korvauksiin on valtion talousarviossa kaksi miljoonaa euroa vähemmän.

Luontojärjestö WWF on ehdottanut ahmavahinkojen korvaamisen sijaan järjestelmää, jossa korvauksia maksettaisiin ahman onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella. Ruotsissa noudatetaan vastaavaa käytäntöä.

Ministeriön mukaan järjestelmän vaihtaminen ei vähentäisi ahman aiheuttamia vahinkoja, eikä se Ruotsissakaan ole poistanut tarvetta metsästää ahmoja poronhoitoalueella.

Ministeriö toteaa tiedotteessaan myös, että reviiripohjainen korvausjärjestelmä vaatisi EU-komission virallista hyväksymisporsessia ja mittavia lakimuutoksia.

WWF ehdotti asetuksen lausuntokierroksella toisena vaihtoehtona vahinkoja aiheuttavien ahmojen siirtämistä poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Ministeriön mukaan edellytyksiä ahmojen siirroillekaan ei ole, sillä paikallinen väestö suhtautuu kielteisesti ahmojen siirtämiseen uusille alueille.

Lue myös:

MMM sallimassa kahdeksan ahman pyynnin – WWF esittää reviiripohjaista korvausta tai ahmojen siirtoa

Aiheeseen liittyvät artikkelit