Ympäristö

Tutkimus: Aikaisempi kevääntulo vaikeuttaa lintujen pesintää - takana ilmastonmuutos

Ympäristö 11.01.2018

Kuovien ja töyhtöhyyppien pesintä on vaarassa, vaikka viljelijät pyrkisivätkin välttämään pesätuhoja.


Koneellinen kylvö voi tuhota käytännössä lähes kaikki kuovien ja töyhtöhyyppien jo rakennetut pesät. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Ilmastonmuutos vaarantaa suomalaisten peltolintujen pesintää, osoittaa tuore tutkimus. Ilmastonmuutos on aikaistanut keväitä, minkä vuoksi pelloilla pesivät linnut rakentavat pesänsä yhä aikaisemmin.

Maanviljelijät eivät kuitenkaan ole aikaistaneet kylvötöitään samassa määrin, mikä ajaa jotkin lintulajit ahdinkoon.

Kuovien ja töyhtöhyyppien pesät kyntämättömillä pelloilla ovat suuressa vaarassa tuhoutua kylvökoneen alle. Myös silloin, kun maanviljelijä pyrkii välttämään pesätuhoja, sanoo tutkija Andrea Santangeli Luonnontieteellisestä keskusmuseosta tiedotteessa.

Aiemmin linnut aloittivat pesintänsä myöhemmin ja välttivät useammin pesätuhot. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että ilmastonmuutoksen takia viljelymaille munittujen pesien tuhoutumisriski on olennaisesti kasvanut 1970-luvulta lähtien. Koneellinen kylvö tuhoaa käytännössä lähes kaikki kuovien ja töyhtöhyyppien jo rakennetut pesät.

ProAgrian mukaan kevätkylvöt aloitetaan tavanomaisesti toukokuun alussa.

Pesintää koskevasta tutkimuksesta kertovan Helsingin yliopiston mukaan tutkimus on ensimmäisiä, joka osoittaa, että ihmistoiminnan ajoituksen muutos vaikuttaa merkittävästi lajien selviytymiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisen ja luonnon välisiin vuorovaikutuksiin on yliopiston mukaan tutkittu toistaiseksi vasta vähän.

Tutkimus on julkaistu Biological Conservation -lehdessä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit