Ympäristö

Vihreät vaativat Metso-ohjelman laajentamista

Ympäristö 04.03.2018

Vihreiden puoluevaltuuskunta on kokouksessaan hyväksynyt puolueelle luonnonsuojeluohjelman.


Pekka Fali
Vihreät haluaa lopettaa turpeentuotannon vuoteen 2025 mennessä.

Vihreät vaativat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metsoa laajentamista, lisää toimia soidensuojeluun, malminetsinnän kieltämistä luonnonsuojelualueilla, metsätalouskäytössä olevien turvemaiden uudis- ja kunnostusojituksia luvanvaraisiksi ja turpeentuotannon loppumista vuoteen 2025 mennessä.

Vaatimukset sisältyvät Vihreiden puoluevaltuuskunnan luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa 4.3. Jyväskylässä.

Metso pitää Vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon mukaan laajentaa koskemaan kaikkia elinympäristötyyppejä ja ennallistamista. Lisäksi ohjelman rahoitusta on kasvatettava merkittävästi, puolue tiedottaa.

Vihreät vaatii myös vesivoimayhtiöiden ympäristö- ja kalatalousvelvoitteiden uudistamista ja täytäntöönpanoa voimaloiden aiheuttamien ympäristöhaittojen korvaamiseksi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT