Ympäristö

Peura- ja kaurissaalis kasvoi ennätyssuureksi

Ympäristö 08.03.2018

Molempien lajien saalismäärä kasvoi edelliskaudesta neljänneksen.


Valkohäntäpeurakanta painottuu vahvasti lounaiseen Suomeen.

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa. Saaliiksi saatiin noin 41 200 valkohäntäpeuraa ja noin 9 400 metsäkaurista.

Suomen riistakeskuksen mukaan toteutunut saalismäärä on molemmilla lajeilla neljänneksen edelliskautta suurempi, ja kokonaisuudessaan ennätyksellisen suuri.

Valkohäntäpeurakanta painottuu vahvasti lounaiseen Suomeen, ja sen saalismäärästä noin 95 prosenttia kertyi Suomen riistakeskuksen mukaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen toimialueilta.

Kaadetuista valkohäntäpeuroista 54 prosenttia oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista eläimistä 48 prosenttia oli naaraita. Kannan sukupuolijakauman tasoittamiseksi naaraiden osuutta peurasaaliissa on tiheimmillä alueilla pyritty viime vuosina nostamaan.

Noin 37 prosenttia koko valtakunnan metsäkauriin saalismäärästä saatiin Varsinais-Suomesta, joka on Suomen tiheintä kaurisaluetta. Runsaasti saalista kertyi myös muualta lounaisesta ja läntisestä Suomesta.

Päättyneellä kaudella peuranmetsästys oli mahdollista aloittaa vahtimalla jo syyskuun alussa, mutta syyskuun saalismäärät jäivät vähäisiksi. Lisäksi peuranmetsästyksessä oli ensimmäistä kertaa mahdollista käyttää jousiasetta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT